search
Log In

Recent questions tagged road-specification

18 votes
2 answers 92 views
Akhir-akhir ini isu lorong kecemasan banyak diperkatakan dalam media masa dan media sosial. Jabatan kerajaan seperti PDRM dan JPJ saban hari mengeluarkan kenyataan bagi menjawab pertanyaan yang dibangkitkan orang awam berhubung isu ini akan tetapi badan teknikal seperti ... , verge, drainage dan cut/fill embankment. Mohon SME yang berkaitan berkongsi maklumat utk kebaikan bersama. terima kasih.
asked Jul 10, 2016 in Road shnizam 7,360 points 12 38 60
16 votes
1 answer 110 views
Penyediaan Lukisan Siap Bina (As-built drawing) merupakan salah satu syarat yang ditetapkan dalam penyerahan projek jalan. Dimanakah boleh saya dapatkan garispanduan penyediaan lukisan ini? Di dalam JKR/SPJ/1988, Para 1.25 ada dinyatakan keperluan menyediakan as ... tetapi maklumat terperinci yang perlu ada tidak dinyatakan. Harap dapat bantuan dari mereka yang berpengalaman dalam perkara ini. tq
asked Mar 24, 2014 in Assets & Facilities Management shnizam 7,360 points 12 38 60
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...