search
Log In

Recent questions tagged sistem-fail-berpusat

9 votes
2 answers 62 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Saya ingin bertanya, adakah JKR mempunyai satu sistem fail berpusat bagi setiap negeri? sistem fail ini dapat mempermudahkan pencarian fail dan urusan surat menyurat. Dengan adanya sistem ini, dapat membantu proses penyimpanan surat dan fail dengan lebih teratur dan secara tidak langsung dapat membantu kakitangan pejabat dalam proses pencarian fail dan surat.
asked Apr 22, 2019 in Stakeholders Management ShAneeza 5,860 points 12 25 36
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...