search
Log In

Recent questions tagged spesifikasi

4 votes
1 answer 75 views
Apakah spesifikasi minimum untuk CCTV yang biasa digunapakai dalam projek JKR? Kepada pihak manakah yang perlu dirujuk untuk mendapatkan spesifikasi ini?
asked Jun 25, 2020 in ELV (Extra Low Voltage) Anuarz 800 points 2 4 14
4 votes
0 answers 19 views
Apakah semua pembekalan sistem corrrugated guardrail perlu laksanakan ujian berikut sebelum dibenarkan pemasangan? Yield Strength. Tensile Strength. Elongation Capacity. Galvanizing Quality Test. Component Size and Thickness Check. Berapakah frequency kekerapan ujian yang seharusnya perlu dilaksanakan?
asked Nov 21, 2019 in Quality Management TanCK 49,800 points 107 197 359
7 votes
2 answers 112 views
Dalam Jadual 6.2 BS 8110, tempoh untuk membuka acuan bahagian sisi (vertical) adalah dalam tempoh 12 jam. Manakala dalam Spesifikasi Kerja Bangunan JKR 2014, tempoh buka acuan sisi adalah dalam tempoh 3 hari. Terdapat perbezaan antara BS dan JKR Spesifikasi dalam ... projek swasta yang berpandukan BS8110 bagi membuka acuan Jadual 6.2 - BS 8110 Jadual D18 - JKR Spesifikasi Kerja Bangunan 2014
asked Nov 14, 2019 in Structure Ezuan 880 points 6 10 16
7 votes
1 answer 35 views
Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:- Keberkesan penggunaan bahan pembinaan. Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical ... pemasangan. Teknologi baru bahan pembinaa. Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
asked Mar 1, 2019 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
13 votes
3 answers 73 views
Apakah jenis ujian yang harus dijalankan terhadap lapisan tack coat sebelum overlay dibenarkan demi menjaminkan bahawa tahap bonding ikut kehendak rekabentuk telah tercapai? Apakah tahap viscosity bituminous binder dalam tack coat yang biasa diamalkan dan dibenarkan? ... viscosity tack coat itu demi mengesahkan bahawa ia berada ditahap yang dibenarkan supaya ia mampu memudahkan proses kerja?
asked Aug 10, 2018 in Pavement TanCK 49,800 points 107 197 359
14 votes
3 answers 110 views
Adakah spesifikasi L-S1 hingga L-S20 di JPedia sumber rujukan terbaik kepada Jurutera Elektrik di JKR?
asked Jul 10, 2018 in Technical & Contract Admin izzatishak 5,460 points 4 8 11
14 votes
1 answer 27 views
Bangunan-bangunan yang telah dibina 10 tahun dahulu sering mengalami isu tripping sekiranya sepanjang tempoh 10 tahun ini terdapatnya pindaan atau modification pendawaian. Sering penukaran pendawaian diambil jalan mudah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibat tripping ... sesebuah bangunan, walau bagaimanapun, berapa kerapkah ianya harus dijalankan? setiap 5 tahun?10 tahun? 15 tahun?
asked May 4, 2018 in Technical & Contract Admin YYTAN 8,510 points 40 52 76
18 votes
1 answer 26 views
Sepertimana yang kita ketahui Projek JALB dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) tetapi ada sesetengah projek yang dilaksanakan oleh JKR tetapi melalui peruntukan di bawah KKLW. Adakah JKR mempunyai Guideline khas selain ATJ sediada ... dan mempunyai kekangan dari segi peruntukan, pengambilan balik tanah, bentuk muka bumi, logistik dan lain-lain isu berkaitan.
asked Feb 8, 2018 in Road mai 560 points 2 2 5
14 votes
1 answer 81 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
asked Jan 10, 2018 in Assets & Facilities Management shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
11 votes
1 answer 50 views
CIBD telah mengeluarkan satu standard CIS 21:2016 tetapi kebanyakkan batching plant readymix tidak mempunyai pengitirafan tersebut
asked Dec 15, 2017 in Structure 590606065267 410 points 3 4 8
12 votes
1 answer 49 views
Assalamualaikum w.b.t. mohon bantuan sesiapa yang ada spec kerja elektrik sila uploadkan ke dalam J-Pedia sebab spec yang ada dalam J-Pedia tidak update dengan senarai spec JKR elektrik. berikut adalah spec yang saya perlukan. General ... standard Structured cabling for ICT system Specification for satelitte master antenna television (SMATV) system Specification for underfloor ducting system
asked Dec 12, 2017 in Technical & Contract Admin mfby 250 points 1 1 2
17 votes
6 answers 283 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Farid Nasir 440 points 1 3 4
13 votes
0 answers 18 views
Apakah spesifikasi JKR dengan jelasnya terkandung proses perlaksanaan ujian Pullout Test untuk tie-back dinding dari kalangan sistem Mechanically Stabilized Earth Wall demi menjamin pencapaian kestabilan keseluruhan yang optimum? Adakah jumlah ujian Pullout Test yang perlu dilaksanakan mengikut keluasan dinding juga jelas dinyatakan?
asked Jul 25, 2017 in Structure TanCK 49,800 points 107 197 359
11 votes
1 answer 83 views
Merujuk Spesifikasi Kerja Bangunan JKR 2014, sejauh manakah bidang kuasa dan peranan JKR bagi memastikan pelaksanaan Initial Test dan Conformity Test bagi konkrit oleh pembekal/kontraktor.
asked Jul 25, 2017 in Structure Ezuan 880 points 6 10 16
15 votes
1 answer 69 views
1. Apakah faktor yang menyebabkan keputusan ujian pemadatan di tapak ( field density test, fdt ), mencapai lebih daripada 100 % darjah pemadatan berbanding dengan Ujian Proctor. 2. Apakah fungsi garis lengkok 0% dan 5% void dalam graf ketumpatan kering lwn kandunganan lembapan dan bagaimana garis ini ditentukan?
asked Jul 17, 2017 in Geotechnical Ezuan 880 points 6 10 16
14 votes
0 answers 18 views
Apakah pre-stressed atau post-tension tendons untuk rasuk konkrit akan menjadi “fatigue” melalui masa penggunaannya dengan tanggungan beban “live loads” yang berterusan dan kian bertambah? Andai fatigue pada tendons rasuk akan dan boleh belaku, apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menyemak tahap keutuhan tendons tersebut?
asked Feb 3, 2017 in Bridge TanCK 49,800 points 107 197 359
18 votes
2 answers 93 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
asked Jan 31, 2017 in BIM syamil 1,420 points 2 6 13
...