search
Log In

Recent questions and answers in Technical & Contract Admin

10 votes
3 answers 175 views
Mengapa link dipasang pada kabel neutral, manakala fius dipasang pada kabel fasa bagi sistem litar arus ulang-alik?
answered 1 day ago in Electrical hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
3 votes
1 answer 12 views
Bagaimana nak saizkan genset yang ada beban mekanikal motor-pam 220kW guna starter Autotransformer dan adakah ukuran tangki fuel diesel dalam Panduan Teknik Elektrik mencukupi utk genset running 8 jam?
answered 2 days ago in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
2 votes
0 answers 5 views
Apakah perbezaan earth fault current dan earth leakage current? @Asyikun @khudri
asked May 20 in Power Quality hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
7 votes
1 answer 22 views
Sekiranya Projek dalam keadaan berdenda (LAD) dan Penilaian Interim dibuat tetapi tiada sebarang Kemajuan dan Nilai Kerja di tapak (contohnya tiada kemajuan disebabkan Arahan PKP). Adakah Penilaian Interim pada bulan berkenaan akan menjadi nilai negatif (disebabkan terdapat Nilai Denda (LAD) terkumpul) atau perlu kita hanya Syor dan Peraku Nilai RM0.00 sahaja. Sekian, Terima Kasih.
answered May 20 in Contract Administration mhafizs 11,870 points 4 29 82
6 votes
1 answer 19 views
Kebanyakan Bangunan lama Kerajaan tiada CF (Certificate of Fitness), bagaimana caranya atau flow untuk mendapatkan Fire Certification Malaysia (FC) sekiranya pemilik memerlukan sijil tersebut?
answered May 19 in Architecture aidzil 33,790 points 16 57 146
2 votes
0 answers 9 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Current Causing Operation of the Device, I2" bagi fius dan pemutus litar? @shahraniAR, @khudri, @Asyikun
asked May 12 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
3 votes
1 answer 20 views
Adakah JKR atau Cawangan Geoteknik mempunyai pengkalan data bagi maklumat makmal-maklmal yang berdaftar atau dipersetujui oleh JKR untuk rujukan kesemua Cawangan/JKR Negeri dalam menyemak taraf kompetensi makmal bagi menghasilkan laporan penuh penyiasatan tapak yang dijalankan?
answered May 12 in Technical & Contract Admin cerazali 540 points 1 1 10
13 votes
2 answers 57 views
Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai Kontraktor SI di JKR?
answered May 12 in Geotechnical cerazali 540 points 1 1 10
5 votes
1 answer 22 views
Adakah pengesahan bayaran interim memang diMESTIkan untuk menggunakan Borang JKR 66 yang digenarate dari sistem SKALA? Sekiranya Interim bulan lepas diperaku RM0 kerana tiada peruntukan dari pihak pelanggan, adakah interim berikutnya tidak akan diterima oleh Unit Kewangan ... 66 dibuat secara manual? Berapa kalikah di sistem SKALA bagi Pengesahan Bayaran Yang Telah Disahkan boleh diperaku RM0?
answered May 7 in Contract Administration zainalma 11,030 points 14 36 69
4 votes
1 answer 24 views
Bagaimanakah cara pengiraan saiz NE cable, Protective Conductor dan Earthing Conductor untuk generator set?
answered May 3 in LV (Low Voltage) khudri 24,610 points 38 92 186
6 votes
1 answer 24 views
Bolehkah single insulation cable dipasang pada cable tray atau cable ladder? @aizaadzis
answered Apr 29 in LV (Low Voltage) aizaadzis 1,020 points 4 7
27 votes
1 answer 103 views
Apakah yg dimaksudkan dgn Insulation Class dan Temperature Rise pada transformer?
answered Apr 29 in Electrical Zoolnasri 680 points 1 3 8
6 votes
0 answers 16 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding. Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional? Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
asked Apr 23 in Miscellaneous khudri 24,610 points 38 92 186
4 votes
1 answer 24 views
Bolehkah bare aluminium tape ditanam dalam tanah untuk lightning earth termination system. Penggunaan copper tape yang ditanam di dalam tanah sering berlaku kecurian? @aizaadzis
answered Apr 22 in Lightning Protection aizaadzis 1,020 points 4 7
7 votes
1 answer 22 views
Apakah perbezaan antara Astronomical Digital Time Switch VS Analog timer switch? Apakah kelebihan dan kekurangan timer berkenaan?
answered Apr 22 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
6 votes
2 answers 29 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
answered Apr 21 in LV (Low Voltage) khudri 24,610 points 38 92 186
2 votes
1 answer 23 views
answered Apr 21 in LV (Low Voltage) khudri 24,610 points 38 92 186
11 votes
1 answer 55 views
Tiadakan cadangan pihak JKR untuk menggunakan SSO bersekali dengan port USB seperti yang banyak diguna pakai di Airport/ Pasar Raya besar seperti Tesco dalam projek Kerajaan?
answered Apr 16 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
13 votes
1 answer 37 views
Adakah anggaran kos piawaian kerja-kerja penyenggaraan elektrik di bangunan kerajaan masih boleh diguna pakai sebagai rujukan dan panduan untuk 2 tahun yang akan datang khususnya seperti di Lampiran 1 Rumusan Kos Senggaraan Elektrik Per Meter Persegi mengikut Jenis Bangunan, Pekeliling Pengarah Kanan CKE Bil 2. Tahun 2012. sekian,terima kasih.
answered Apr 16 in Electrical 750201055415 200 points 3
15 votes
2 answers 41 views
Adakah terdapat sebarang guideline untuk kiraan nisbah bagi mendapatkan jumlah kubikal toilet dalam rekabentuk bangunan? Rujuk JKR Specification & MS:1184 hanya mention nisbah untuk WC squatting, sitting dan OKU sahaja. Sekian.
answered Apr 13 in Technical & Contract Admin Norliza Razali 2,700 points 1 8 19
4 votes
1 answer 23 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
answered Apr 10 in Lightning Protection Asyikun 2,080 points 2 6 19
13 votes
2 answers 99 views
Bagaimana seorang perekabentuk elektrik menetapkan kriteria dalam memilih kabel yang ekonomik berdasarkan kos kitaran hayat (life cycle costing)?
answered Apr 10 in Electrical hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
13 votes
3 answers 636 views
Apakah takrifan sistem pembumian elektrik dan mengapa ianya penting diberi penekanan dalam rekabentuk, pemasangan dan penyenggaraan sesuatu pepasangan elektrik?
answered Apr 10 in Electrical hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
13 votes
2 answers 940 views
Apakah fungsi capacitor bank dalam sesuatu litar elektrik?
answered Apr 10 in Electrical hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
14 votes
3 answers 98 views
Adakah spesifikasi L-S1 hingga L-S20 di JPedia sumber rujukan terbaik kepada Jurutera Elektrik di JKR?
answered Apr 10 in Technical & Contract Admin hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
11 votes
3 answers 205 views
Bila masa kita menggunakan suis utama jenis 4 kutub dan bila pula menggunakan suis utama jenis 3 kutub dalam sistem bekalan elektrik litar tiga fasa ?
answered Apr 10 in Electrical hamzah.ismail 11,360 points 11 23 85
3 votes
1 answer 9 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Protection Relay yang ditulis dengan perkataan 2OC/1EF?
answered Apr 9 in Electrical Asyikun 2,080 points 2 6 19
2 votes
1 answer 15 views
Sejauh mana kepentingan Power Quality dalam aspek penyelenggaraan?
answered Apr 9 in Power Quality wan fatimah 500 points 3
To see more, click for all the questions in this category.
...