search
Log In

Recent questions and answers in Electrical

3 votes
0 answers 10 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 150 points 1 3
6 votes
1 answer 25 views
Apakah kebaikan pelaksanaan Program Solar Energy Purchasing (SEP)?
answered Mar 16 in Electrical Hajimin 300 points 3
4 votes
1 answer 52 views
Apakah spesifikasi minimum untuk CCTV yang biasa digunapakai dalam projek JKR? Kepada pihak manakah yang perlu dirujuk untuk mendapatkan spesifikasi ini?
answered Jan 29 in ELV (Extra Low Voltage) khudri 25,440 points 38 98 191
6 votes
1 answer 21 views
Bagaimana mengatasi isu penalti oleh pihak TNB selepas bangunan mula digunakan ketika peringkat rekabentuk lagi?
answered Jan 29 in Electrical khudri 25,440 points 38 98 191
3 votes
0 answers 14 views
Macam mana untuk membezakan kedua-dua sistem ini?
asked Jun 1, 2020 in Electrical jhlow 520 points 1 4 9
9 votes
3 answers 193 views
Mengapa link dipasang pada kabel neutral, manakala fius dipasang pada kabel fasa bagi sistem litar arus ulang-alik?
answered May 28, 2020 in Electrical hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
3 votes
1 answer 30 views
Bagaimana nak saizkan genset yang ada beban mekanikal motor-pam 220kW guna starter Autotransformer dan adakah ukuran tangki fuel diesel dalam Panduan Teknik Elektrik mencukupi utk genset running 8 jam?
answered May 27, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
3 votes
0 answers 27 views
Apakah perbezaan earth fault current dan earth leakage current? @Asyikun @khudri
asked May 20, 2020 in Power Quality hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
1 vote
0 answers 16 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Current Causing Operation of the Device, I2" bagi fius dan pemutus litar? @shahraniAR, @khudri, @Asyikun
asked May 12, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
5 votes
1 answer 34 views
Bagaimanakah cara pengiraan saiz NE cable, Protective Conductor dan Earthing Conductor untuk generator set?
answered May 3, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 25,440 points 38 98 191
6 votes
1 answer 36 views
Bolehkah single insulation cable dipasang pada cable tray atau cable ladder? @aizaadzis
answered Apr 29, 2020 in LV (Low Voltage) aizaadzis 1,020 points 1 5 7
27 votes
1 answer 107 views
Apakah yg dimaksudkan dgn Insulation Class dan Temperature Rise pada transformer?
answered Apr 29, 2020 in Electrical Zoolnasri 680 points 1 3 8
4 votes
1 answer 47 views
Bolehkah bare aluminium tape ditanam dalam tanah untuk lightning earth termination system. Penggunaan copper tape yang ditanam di dalam tanah sering berlaku kecurian? @aizaadzis
answered Apr 22, 2020 in Lightning Protection aizaadzis 1,020 points 1 5 7
6 votes
1 answer 29 views
Apakah perbezaan antara Astronomical Digital Time Switch VS Analog timer switch? Apakah kelebihan dan kekurangan timer berkenaan?
answered Apr 22, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
6 votes
2 answers 47 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
answered Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 25,440 points 38 98 191
2 votes
1 answer 29 views
answered Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 25,440 points 38 98 191
11 votes
1 answer 61 views
Tiadakan cadangan pihak JKR untuk menggunakan SSO bersekali dengan port USB seperti yang banyak diguna pakai di Airport/ Pasar Raya besar seperti Tesco dalam projek Kerajaan?
answered Apr 16, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
13 votes
1 answer 44 views
Adakah anggaran kos piawaian kerja-kerja penyenggaraan elektrik di bangunan kerajaan masih boleh diguna pakai sebagai rujukan dan panduan untuk 2 tahun yang akan datang khususnya seperti di Lampiran 1 Rumusan Kos Senggaraan Elektrik Per Meter Persegi mengikut Jenis Bangunan, Pekeliling Pengarah Kanan CKE Bil 2. Tahun 2012. sekian,terima kasih.
answered Apr 16, 2020 in Electrical 750201055415 200 points 3
3 votes
0 answers 23 views
Apakah perbezaan di antara MS IEC 60364 / IEC 60364 dan IEE Wiring Regulations (now known as IET Wiring Regulations)? Hasil semakan kandungannya adalah lebih kurang sama dan nombor klausa juga sama.
asked Apr 13, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
4 votes
1 answer 36 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
answered Apr 10, 2020 in Lightning Protection Asyikun 2,100 points 2 6 19
13 votes
2 answers 104 views
Bagaimana seorang perekabentuk elektrik menetapkan kriteria dalam memilih kabel yang ekonomik berdasarkan kos kitaran hayat (life cycle costing)?
answered Apr 10, 2020 in Electrical hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
13 votes
3 answers 641 views
Apakah takrifan sistem pembumian elektrik dan mengapa ianya penting diberi penekanan dalam rekabentuk, pemasangan dan penyenggaraan sesuatu pepasangan elektrik?
answered Apr 10, 2020 in Electrical hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
13 votes
2 answers 945 views
Apakah fungsi capacitor bank dalam sesuatu litar elektrik?
answered Apr 10, 2020 in Electrical hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
11 votes
3 answers 212 views
Bila masa kita menggunakan suis utama jenis 4 kutub dan bila pula menggunakan suis utama jenis 3 kutub dalam sistem bekalan elektrik litar tiga fasa ?
answered Apr 10, 2020 in Electrical hamzah.ismail 12,260 points 11 24 85
3 votes
1 answer 18 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Protection Relay yang ditulis dengan perkataan 2OC/1EF?
answered Apr 9, 2020 in Electrical Asyikun 2,100 points 2 6 19
2 votes
1 answer 19 views
Sejauh mana kepentingan Power Quality dalam aspek penyelenggaraan?
answered Apr 9, 2020 in Power Quality wan fatimah 500 points 3
14 votes
2 answers 52 views
Semasa membuat pemeriksaan di tapak,didapati paparan skrin di monitor CCTV menunjukkan imej yang [email protected], lepas memahami infrastruktur pemasangannya, didapati sambungannya menggunakan fibre-UTP converter. Betulkah ada impact pada performance penghantaran signal kalau menggunapakai terlalu banyak converter untuk banyak CCTV?
answered Apr 7, 2020 in ELV (Extra Low Voltage) zularifin 320 points 1 2 8
13 votes
1 answer 33 views
Putrajaya merupakan sebuah bandar / pusat pentadbiran Kerajaan terbesar di Malaysia, ia juga sentiasa menjadi contoh kepada bandar-bandar lain atau bangunan-bangunan lain sebagai bangunan maju yang juga melambangkan negara maju. Dari segi infrastruktur campus ... secara keseluruhan, adakah putrajaya telah bersedia untuk menerima perubahan teknologi seperti negara-negara maju lain? contohnya IoT?
answered Apr 5, 2020 in ICT maeljkr 280 points 1 1 6
16 votes
1 answer 34 views
Putrajaya merupakan sebuah pusat pentadbiran Negara Malaysia, bangunan-bangunan yang dibina di Putrajaya sentiasa akan menjadi contoh atau lambang kemajuan bangunan-bangunan di negeri lain. Memandangkan teknologi IoT secara global telah berkembang laju, apakah langkah bangunan di putrajaya dalam menuju ke sasaran tersebut?
answered Apr 5, 2020 in ICT maeljkr 280 points 1 1 6
26 votes
1 answer 73 views
Apakah kebaikan memasang Isolation Transformer dengan kaedah sambungan separately derived system?
answered Apr 5, 2020 in LV (Low Voltage) Asyikun 2,100 points 2 6 19
To see more, click for all the questions in this category.
...