search
Log In

Recent questions and answers in Lightning Protection

4 votes
1 answer 26 views
Bolehkah bare aluminium tape ditanam dalam tanah untuk lightning earth termination system. Penggunaan copper tape yang ditanam di dalam tanah sering berlaku kecurian? @aizaadzis
answered Apr 22 in Lightning Protection aizaadzis 1,020 points 4 7
4 votes
1 answer 25 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
answered Apr 10 in Lightning Protection Asyikun 2,080 points 2 6 19
16 votes
1 answer 61 views
Terdapat satu tapak yang akan membuat penambahbaikan lightning protection untuk bilik SDF (Telefon), salah satunya adalah tambah earth chamber, apakah ujian yang harus dibuat dan dilihat untuk penambahan earth chamber tersebut?Setahu saya, untuk ujian penebatan bagi bilik telekomunikasi adalah kurang daripada 5 ohm (LS-1) & kurang daripada 1 ohm dalam spesifikasi ICT.
answered Nov 5, 2018 in Lightning Protection hamzah.ismail 11,830 points 11 24 85
Help get things started by asking a question.
...