search
Log In

Recent questions without answers

1 vote
0 answers 9 views
asked Jan 11 in Pavement Haslina 3,390 points 4 17 43
3 votes
0 answers 10 views
Biophilic Cities ditakrifkan sebagai pembangunan infrastruktur yang mengambilkira faktor/elemen alam semula jadi secara inklusif. Pembangunan yang akan mengambil perhatian aspek alam semulajadi dan berusaha untuk melindungi, memulihkan dan mengembangkan kelestarian alam semula ... dengan dasar, garispanduan dan halatuju jabatan? Sekiranya tiada...adakah ianya perlu diadaptasikan dalam jabatan ini.
asked Nov 15, 2021 in Scope Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
3 votes
0 answers 14 views
Apakah perbezaan Indoor Fiber Cable dan Outdoor Fiber Cable untuk kegunaan Fiber to the home (FTTH)?
asked Nov 2, 2021 in ICT khudri 27,960 points 38 98 208
1 vote
0 answers 20 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
asked Oct 10, 2021 in Miscellaneous shdzain 17,440 points 20 43 126
3 votes
0 answers 17 views
Apakah fungsi “reactor” dalam rekabentuk power factor correction dan apa akan berlaku sekiranya “reactor” tidak dipasang?
asked Oct 8, 2021 in LV (Low Voltage) SHAHRULNIZAM 150 points 2
5 votes
0 answers 33 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14, 2021 in Value Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
3 votes
0 answers 37 views
Bagaimana ibu pejabat JKR memantau pegawai kader yang mempunyai kompetensi dan apa perancangan strategi kompetensi kepada yang mereka?
asked Sep 13, 2021 in Human Resource Management YYTAN 8,390 points 40 51 74
1 vote
0 answers 27 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12, 2021 in Project Management syahmiabdullah 1,420 points 2 5 7
1 vote
0 answers 10 views
CONTRACT HYBRID. Bolehkah kontrak perolehan bekalan dibuat untuk pembelian peralatan tetapi di dalamnya terdapat kerja - kerja pembinaan fizikal? Dari segi anggaran kos, pembelian peralatan lebih besar berbanding kerja - kerja pembinaan fizikal yang kecil.
asked Sep 10, 2021 in Contract Administration Nurfitri Zain 4,980 points 4 14 44
4 votes
0 answers 10 views
Sharing Knowledge:
asked Aug 16, 2021 in Integration Management Dr. Zack 3,060 points 17 30 53
5 votes
0 answers 29 views
Kenapakah capacitor bank menggunakan voltan 525V sedangkan 'system voltage' adalah 400V?
asked Aug 11, 2021 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,720 points 11 25 91
6 votes
0 answers 37 views
PROJEK JALAN (KONVENSIONAL) Merujuk kepada SA KPKR BIL 16/2020 - item 2.1 dinyatakan berkenaan isu penyediaan dan penyerahan lukisan siap bina (LBS) yang mana telah dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) JKR Malaysia Bil 1/2020 bertarikh ... proses kerja @ pemudahcara ditapak bina disamping memastikan projek dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekian, Terima Kasih.
asked Aug 1, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) nurulhudarusli21 380 points 1 3 5
4 votes
0 answers 21 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
asked Jul 7, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih) ossiez 170 points 1 1 4
3 votes
0 answers 19 views
Adakah pihak JKR menyediakan garis panduan berkaitan bagi proses hak milik sambungan untuk pengambilan balik tanah bagi projek-projek pembinaan jalan?
asked Jul 7, 2021 in Civil adiniyy 330 points 2 4 8
1 vote
0 answers 21 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih) shdzain 17,440 points 20 43 126
2 votes
0 answers 10 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7, 2021 in Quality Management Pubalan 190 points 1 2 5
1 vote
0 answers 15 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous shdzain 17,440 points 20 43 126
3 votes
0 answers 21 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24, 2021 in Miscellaneous Nurul Huda 1,960 points 4 8 18
3 votes
0 answers 19 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20, 2021 in Miscellaneous shdzain 17,440 points 20 43 126
5 votes
0 answers 34 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7, 2021 in Contract Management md fahmi 280 points 1 5 6
...