search
Log In

Recent questions without answers

6 votes
0 answers 11 views
Berapakah standard ketebalan garisan jalan dan berapakah kelajuan mesin pengecat jalan untuk mencapai ketebalan garisan tersebut.
asked Aug 6 in Pavement Syamil95 310 points 1 2 4
6 votes
0 answers 24 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
asked Aug 6 in Architecture Lilysuzane 180 points 1 3
1 vote
0 answers 17 views
Semoga dengan adanya AUDIT SPKKP dapat membantu JKR dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan pekerja di tapak bina dan premis jabatan.
asked Jul 28 in Project Management Sitilaila 880 points 3 6 16
4 votes
0 answers 20 views
Cara terbaik kawalan suhu premix waktu malam, nilai suhu yang dibenarkan atas lori, semasa lay dan roll. Adakah sama nilai suhu dengan pelaksanaan kerja waktu siang?
asked Jul 22 in Pavement zam ms 160 points 2 4
3 votes
0 answers 9 views
Adakah JKR menggunakan MYGovEA di dalam membangunkan sesuatu sistem perkhidmatan digital? Adakah JKR mempunyai EA yang tersendiri?
asked Jul 20 in ICT SKhadijah 10,490 points 9 29 73
3 votes
0 answers 24 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
asked Jul 16 in Miscellaneous zainalma 11,080 points 14 36 71
2 votes
0 answers 15 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
asked Jul 11 in Cost Management shdzain 11,950 points 20 36 94
2 votes
0 answers 11 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
asked Jul 5 in Contract Management MSBAL 2,040 points 5 14 29
1 vote
0 answers 9 views
Berapa bilangan kekerapan semakan ke atas SENARAI SEMAK PENILAIAN PEMATUHAN PERUNDANGAN KEPADA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKR.PK(O).04C-01) perlu dilaksanakan oleh PDT?
asked Jul 2 in Technical & Contract Admin maira 330 points 2 3 6
3 votes
0 answers 8 views
Penggunaan round post untuk guardrail w-beam bagi menggantikan C-Channel. Adakah dibenarkan dalam spesifikasi JKR?
asked Jul 2 in Safety Audit ruoshaks 290 points 1 3 6
3 votes
0 answers 14 views
Bagaimana pemantauan Laporan ETASS dilaksanakan dan adakah ianya diselaraskan di dalam sistem HRMIS terutama sekali berkenaan dengan ketidakhadiran pegawai (cuti/tidak hadir)?
asked Jul 1 in Human Resource Management AZIERIN 150 points 2
1 vote
0 answers 15 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
asked Jun 28 in Scope Management Nor Afandi 130 points 1 1 3
1 vote
0 answers 14 views
Adakah nilai had RM800 ribu untuk sebutharga hanya tertakluk pada projek yang ditetapkan di bawah PRE (tempoh PKP) atau untuk semua projek dalam tahun 2020?
asked Jun 25 in Contract Administration Anuarz 730 points 2 4 12
1 vote
0 answers 17 views
Apakah spesifikasi minimum untuk CCTV yang biasa digunapakai dalam projek JKR? Kepada pihak manakah yang perlu dirujuk untuk mendapatkan spesifikasi ini?
asked Jun 25 in ELV (Extra Low Voltage) Anuarz 730 points 2 4 12
1 vote
0 answers 10 views
1. Berdasarkan kepada SAKPKR Bil 30/2019 dasar JKR mengenai pelaksanaan projek pembangunan fizikal.Merujuk Perkara 5.1 Jabatan telah membangunkan SKALA bagi tujuan memantau dan mengawal prestasi pelaksanaan projek termasuk kerja ubahsuai dan naiktaraf dari ... pegawai tersebut dalam konsep pemahaman kerja penyenggaraan bagi menentukan samada kontrak tersebut di daftarkan dalam SKALA atau SPSBV3?
asked Jun 23 in Project Management Mus Fiera 2,000 points 3 7 21
1 vote
0 answers 13 views
Dimaklumkan bahawa Laporan Status CoP & Portal JCoP Cafe (Sukuan Pertama 2020) telah dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Pembudayaan Ilmu Bil. 1/2020 JKR Malaysia pada 12 Jun 2020. Laporan tersebut boleh dimuat turun melalui https://bit.ly/3fBEBs1
asked Jun 18 in Miscellaneous khairilhizar 46,600 points 33 87 168
2 votes
0 answers 10 views
Macam mana untuk membezakan kedua-dua sistem ini?
asked Jun 1 in Electrical jhlow 510 points 1 4 8
...