search
Log In

Recent activity by GohKR

2 answers 88 views
Adakah kerb median dan sisi jalan perlu di cat ataupun tidak? Jika ya, kenapa? dan jika tidak, kenapa?
asked Mar 28, 2019 in Pavement
2 answers 50 views
Seringkali isu pemendapan di jalantuju jambatan menjadi isu besar dan ia kerap tertimbul luahan ketidak keselesaan oleh pemandu. Apakah JKR telah membuat kajian terperinci terhadap isu ini dan dengan arifnya ketahui punca-punca kejadian pemendapan itu? ... keadah pembaikan terperinci telah disediakan untuk mengatasi masalah ini? Sudahkah perancangan plan mitigasi jangka panjang teleh dijadualkan?
answered Dec 11, 2018 in Pavement
0 answers 38 views
Bilakah pihak berkenaan hendak membetulkan format CPC dalam SKALA yang masih Pindaan 1/83 sedangkan format CPC terkini sudah pun Pindaan 1/2008. Ini menyusahkan project manager yang kena print manual baru muka surat depan menggantikan pindaan 1/83 kepada 1/2008.
asked Aug 6, 2018 in Contract Management
...