search
Log In

Recent activity by Gregory

3 answers 160 views
Bagaimanakah cara terbaik untuk merancang kerjaya di JKR Malaysia ?
asked Jan 6 in Human Resource Management
2 answers 74 views
Kita tahu bahawa peranan JKR adalah sangat luas. Kita mungkin berada di pejabat HOPT, HODT, Pegawai Penguasa di tapak, Pengurus Program, PTF, PTO, PTI, Korporat, Pentadbiran, Kualiti atau PMO. Cabaran dalam melaksanakan tugasan secara BDR ... yang lain mendapat inspirasi untuk kekal melaksanakan tugas dan mengurangkan tekanan kerja tambahan disebabkan oleh situasi semasa. Apa pandangan anda?
answer selected Jan 5 in Human Resource Management
0 answers 26 views
Merujuk kepada arahan KPKR bilangan (47) JKR-KPKR:100.010/05.Jld.27 bertarikh 2 September 2020, pendaftaran dan pemantauan projek yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya adalah perlu di dalam Sistem Kawal dan Lapor (SKALA) dan Sistem Pemantauan Senggaraan ... memasikan semua projak dapat dipantau. Apakah kriteria yang jelas bagi projek didaftarkan di dalam SKALA atau SPSB? Boleh kita bincangkan?
retagged Oct 14, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 42 views
Lukisan terukur adalah lukisan mengikut skala yang dihasilkan melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada. Bagi membolehkan kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan lebih terancang dan berkesan, maklumat pada lukisan terukur adalah diperlukan ... untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan penghasilan lukisan terukur terlebih dahulu? Mohon pandangan tuan puan.
asked Aug 18, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 33 views
Umumnya kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf ini terdapat elemen rekabentuk dan merupakan proses pewujudan aset yang baharu, sebagai contoh : blok tambahan, tingkat/aras tambahan dan ubah suai penggunaan ruang. Rujukan : Prosedur JKR.PK(O).09 Prosedur JKR.PK(O).02
answer selected Aug 3, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 80 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
answer selected Apr 3, 2020 in Contract Administration
4 answers 102 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answer selected Oct 2, 2019 in Miscellaneous
1 answer 82 views
Sejak lebih dari sedekad yang lalu, JKR telah menggunakan Garis Panduan Penyelenggaraan Bangunan Kerajaan dalam operasi Penyelenggaraan Konvensional, Komprehensif, dan Pengurusan Fasiliti yang telah berlaku perubahan isi kandungan dari semasa ke semasa. Adakah terdapat urusetia yang mengawal keseragaman isi kandungan dalam garis panduan tersebut?
answered Jul 19, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 73 views
Garis Panduan Penyelenggaraan Berjadual Bangunan Kerajaan ini adalah salah satu dokumen spesifikasi yang dimasukkan dalam dokumen tender Pengurusan Fasiliti. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan salinan softcopy GP versi yang terbaru di Jabatan ini? Telah cuba cari di JPEDIA tapi tak jumpa. Terima kasih.
answered Jul 19, 2019 in Assets & Facilities Management
1 answer 55 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pensijilan PM di bawah program CBAS JKR?
answered Jul 19, 2019 in Human Resource Management
1 answer 16 views
Apakah kepentingan sistem ePerolehan dalam aspek pembelian Aset Alih Kerajaan kepada JKR?
answered Jul 19, 2019 in Moveable Asset (Alih)
1 answer 15 views
Apakah keperluan/pengetahuan/kelulusan sesebuah syarikat yang berdaftar bagi kod bidang F01 dengan pihak CIDB?
answered Jul 18, 2019 in Assets & Facilities Management
1 answer 33 views
Adakah semua kontrak kerja termasuk kontrak FM perlu mengambilkira skim SL1M?
answered Jul 18, 2019 in Contract Management
1 answer 61 views
Saya ingin bertanya, kemudahan/peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana atau PhD kebanyakkannya terbuka kepada pegawai kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P). Bagaimana pula kemudahan/peluang sekiranya pegawai dari kumpulan sokongan (Penolong ... ? Sekiranya pegawai dari kumpulan sokongan ini berminat untuk melanjutkan pelajaran, apakah syarat dan kelayakan yang diperlukan?
answered Jul 18, 2019 in Human Resource Management
1 answer 27 views
Salam...jika ada sesiapa mempunyai sebarang info mengenai pinjaman atau biasiswa yang boleh penjawat awam mohon bg melanjutkan pelajaran, atau cuti yg layak digunakan..sbb saya cuba mencari maklumat yang tepat..mohon pencerahan
answered Jul 18, 2019 in Human Resource Management
1 answer 47 views
0 answers 11 views
We know that the millennial generation goes against the current. They are determined and aspire to experience things in a very different way compared to previous generations. According to surveys, this generation of young people are less interested in marriage, ... where an environment can quickly morph into a new one, strategically combining innovation, flexibility and a vision of the future.
commented Jun 21, 2019 in Sustainable Architecture
1 answer 39 views
terdapat aset ada yang dalam 1 borang kew-pa terdapat hingga 4 aset yang sama, tetapi kedudukan aset-aset tersebut pada 4 pegawai berlainan. setiap kali aset tu berubah kedudukan atau owner sepatutmya di catit dalam borang kew-pa. apa yang saya perasan, ... ke bahagian yang boleh kita rujuk untuk memastikan sistem rekod asset ini lebih teratur dan mudah, dan paling penting aset sentiasa terjaga.
commented Jun 21, 2019 in Assets & Facilities Management
1 answer 45 views
2 answers 63 views
Apakah prosedur yang terlibat dalam syor roboh bagi bangunan kerajaan? Siapakah yang terlibat?
answered Jun 18, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
2 answers 70 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
recategorized Jan 8, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
...