search
Log In

Answers by Nard

4 votes
83 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
answered Feb 25 in Human Resource Management
2 votes
41 views
Untuk projek tender, jelas dlm kontrak keperluan untuk disediakan Site Agent dan Pembantu (Clause No. 59) Untuk kerja-kerja sebutharga yang melibatkan penukaran bumbung, mengecat, pembaikian am memang tiada keperluan untuk meletak Site Agent (Jurutera/ Pembantu). ... / penyelia tapak" dalam preliminaries? Nota tambahan 1. Penyediaan BQ/ Skop kerja sebutharga dilakukan oleh pejabat daerah/ jajahan.
answered Jan 2 in Project Management
1 vote
48 views
Dakwaan Kartel di dalam perolehan kerajaan jika ada kebenarannya, apakah cadangan paling baik untuk selesai dan terkini selain kita mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 1/2020?
answered Oct 22, 2020 in Contract Management
4 votes
127 views
Terdapat pandangan bahawa SO boleh mengeluarkan NUTPKK tanpa masuk CCP terlebih dahulu; kerana CCP tidak termasuk di dalam kontrak. Mohon penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih.
answered Oct 30, 2019 in Contract Management
1 vote
418 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 14, 2019 in Scope Management
9 votes
218 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
answered Jul 15, 2019 in Human Resource Management
4 votes
318 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
answered May 31, 2019 in Contract Management
2 votes
80 views
Sedia maklum, pelaksanaan pusingan tugas perlu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 (Panduan Pertukaran Pegawai Awam) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat). Apakah bidang atau tugas kritikal yang wajib dibuat pusingan kerja supaya dilihat mematuhi integriti?
answered Mar 5, 2019 in Human Resource Management
2 votes
34 views
Walaubagaimanapun perjanjian tersebut didapati lebih memihak kepada pihak syarikat. Jika kontrak masih belum tamat; Apakah kaedah yang terbaik dan prosedur yang diperlukan bagi membolehkan perjanjian berkenaan tidak berat sebelah dan tidak merugikan kerajaan?
answered Feb 8, 2019 in Contract Management
2 votes
256 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
answered Jan 25, 2019 in Project Management
...