search
Log In

Answers by ShAneeza

2 votes
38 views
Boleh kongsikan kepada saya garis panduan untuk membuat road hump berbentuk pdf atau sebagainya? Terima kasih.
answered Jul 10, 2020 in Assets & Facilities Management
7 votes
107 views
Akibat dari kos PDA melebihi kos yang telah diluluskan, mengakibatkan kelewatan proses perolehan dilaksanakan. Apakah langkah-langkah yang perlu di ambil oleh JKR agar tidak timbul permasaalahan tersebut?
answered Dec 26, 2019 in Procurement Management
7 votes
78 views
Adakah telah menjadi amalan dan tanggungjawab untuk semua PP atau wakil PP memaklumkan kepada pihak kontraktor berkaitan dengan Surat Arahan KPKR Bil. 2/2011 perihal Garis Panduan Pengurusan Lukisan Siap BIna supaya penyediaan lukisan terbina itu akan lebih tepat dan kemas untuk dijadikan rujukan demi memudahkan proses penyenggaraan semua Aset Tak Alih?
answered Jul 15, 2019 in Procurement Management
12 votes
218 views
Adakah wajar sekiranya waktu kerja fleksi (WBF) digunapakai untuk semua kakitangan kerajaan di seluruh negeri?
answered Jul 4, 2019 in Human Resource Management
4 votes
34 views
Apakah kesan positif penarafan EKSA setiap tahun terhadap "EKOSISTEM PEJABAT YANG KONDUSIF", sedangkan seringkali masalah utama yang mengganggu keselesaan (kondusif) ruang bekerja/pejabat adalah seperti tabiat merokok di ruang pejabat masih berterusan berlaku dimana-mana ruang pejabat? (Harap tiada komen cadangan seperti "sila buat aduan kepada pihak berkuasa".)
answered Jul 4, 2019 in Miscellaneous
...