search
Log In

Questions by ShAneeza

7 votes
2 answers 99 views
Salam dan selamat sejahtera, Wajarkah PPP dan PPK memberikan markah LNPT kepada pegawai bawahannya tanpa berbincang dengan pegawai tersebut terlebih dahulu sekiranya terdapat isu peribadi dengan pegawai tersebut. terdapat dikalangan PPP dan PPK yang memberi markah ... ke atas mereka? Kerana penilaian mereka telah memberikan impak yang negatif kepada PYD sepanjang berkhidmat sebagai penjawat awam.
asked Nov 28, 2019 in Human Resource Management
6 votes
1 answer 39 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Bagaimanakah cara pengadu (orang awam) memberi maklumbalas berkenaan aduan mereka dalam sistem pengurusan aduan JKR Malaysia? Cadangan saya agar sistem ini di tambahbaik dengan dimasukkan borang SPB - Maklumbalas Kepuasan Pelanggan JKR.PK(P). ... Dengan cara ini, kerja baikpulih bagi senggaraan dapat dijalankan dengan lebih baik, telus dan cekap. Sekian, terima kasih.
asked Jul 22, 2019 in Miscellaneous
5 votes
2 answers 54 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Pengunaan aplikasi Autocad amat penting dalam penjanaan lukisan bagi rekabentuk setiap projek. Bagi projek yang HODT JKR Negeri, kami terpaksa menggunakan aplikasi Autocad yang tidak sah disebabkan JKR Negeri tidak mampu membeli aplikasi tersebut ... ini yang telah lama dibelenggu oleh setiap JKR Negeri bagi mendapatkan aplikasi Autocad yang sah. Sekian, terima kasih.
asked Jul 21, 2019 in Miscellaneous
5 votes
1 answer 50 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Keseronokan bekerja merupakan perkara yang penting bagi sesebuah institusi kerajaan seperti JKR untuk mencapai misi dan visi. Perkara ini perlu di ambil berat oleh mana-mana Ketua Jabatan bagi memastikan pekerja tidak ... bebanan kerja yang semakin bertambah memandangkan penambahan kumpulan pengurusan dan professional yang semakin bertambah? Sekian, Terima Kasih
asked Jul 4, 2019 in Human Resource Management
11 votes
1 answer 57 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Adakah JKR mempunyai satu sistem bagi pengumpulan data dan maklumat bagi Pelan Strategik JKR? Pengumpulan data bagi Pelan Strategik ini adalah penting bagi setiap JKR Negeri bagi mengumpul data seperti Pelan Bisnes JKR, ... setiap sukuan tahun. Dengan itu, adalah wajar sistem pengumpulan data ini diwujudkan bagi merialisasikan pencapaian Pelan Strategik JKR.
asked Apr 22, 2019 in Stakeholders Management
9 votes
2 answers 62 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Saya ingin bertanya, adakah JKR mempunyai satu sistem fail berpusat bagi setiap negeri? sistem fail ini dapat mempermudahkan pencarian fail dan urusan surat menyurat. Dengan adanya sistem ini, dapat membantu proses penyimpanan surat dan fail dengan lebih teratur dan secara tidak langsung dapat membantu kakitangan pejabat dalam proses pencarian fail dan surat.
asked Apr 22, 2019 in Stakeholders Management
10 votes
1 answer 49 views
Bagaimanakah penyelerasan lampu jalan dan lampu isyarat dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kebanyakan lampu jalan dan lampu isyarat hanya dibaiki setelah mendapat aduan dari orang awam. Keberkesanan membaikpulih lampu jalan dan isyarat secara sebutharga didapati kurang ... aduan berulang. Adakah perlaksanakan kajian ke atas aduan-aduan ini dibuat? Kepakaran JKR dipersoalkan oleh orang awam.
asked Dec 12, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih)
7 votes
1 answer 35 views
Apakah perbezaan maklumat yang terdapat dalam Pelan Bisnes di antara T1.1.7 iaitu Peratus Maklumbalas Pelanggan dan T2.1.1 iaitu Suara Pelanggan. Adakah kedua-dua pengukuran bagi tema tersebut berdasarkan penggunaan borang SPB Maklumbalas Pelanggan?
asked Nov 21, 2018 in Stakeholders Management
10 votes
0 answers 30 views
Adakah terdapat format yang telah ditetapkan bagi membuat laporan Mystery Shopping untuk sesebuah Jabatan?
asked Nov 21, 2018 in Stakeholders Management
16 votes
3 answers 125 views
Assalamualaikum & Salam sejahtera, Apakah perbezaaan di antara MyPortfolio dan Fail Meja? tempoh yang diberikan bagi penyiapan MyPortfolio adalah terlalu singkat dan ada beberapa tugasan-tugasan baru yang telah diamanahkan kepada Bahagian/Unit adalah masih baru ... perlu, cawangan/negeri perlu diberi maklumat yang lengkap dari pihak Ibu Pejabat bagi menyelesaikan MyPortfolio masing-masing.
asked Oct 25, 2018 in Human Resource Management
14 votes
1 answer 38 views
Apakah langkah yang diambil oleh sesebuah jabatan bagi memastikan pendawaian sesebuah bangunan adalah selamat digunakan? Adakah langkah tersebut berkesan? Adakah kefungsian Unit Senggara membuat pemeriksaan bangunan kerajaan termasuk dalam senarai kerja?
asked Sep 24, 2018 in Project Management
12 votes
1 answer 28 views
Apakah kriteria yang diperlukan bagi perlantikan seorang Duta Inovasi? Adakah boleh dilantik secara dalaman oleh sesebuah Jabatan? Bolehkah dilantik tanpa perlu menghadiri kursus Ge-novasi? Berapakah anggaran umur bagi duta inovasi?
asked Sep 24, 2018 in Project Management
14 votes
0 answers 13 views
Apakah kepentingan SPAN bagi JKR? Adakah ia memberi impak yang besar kepada sesebuah Organisasi Jabatan?
asked Sep 24, 2018 in Human Resource Management
...