search
Log In

Recent activity by brahim

1 answer 40 views
Lampiran G yang dikeluarkan dr Sistem Latihan CREaTE bagi latihan ( JKR.PK (P).09) tak sama dengan lampiran G SPB keluaran 05. Kalau audit dalaman dan audit sirim, lampiran mana yang boleh diguna pakai ? atau kedua-duanya boleh digunakan.
answered Dec 24, 2018 in Human Resource Management
6 answers 253 views
Menyedia dan mendapatkan kelulusan PP atau wakil PP dalam tempoh 14 hari selepas Surat Setuju Terima dikeluarkan adalah ruanglingkup tanggungjawab kontraktor. Mewakili pihak kerajaan sebagai SO atau wakil SO berkenaan, apakah ciri-ciri yang boleh dilihat sebagai ... kontraktor berkenaan agar sedikit sebanyak ia dapat membantu sebuah projek dari aspek pengurusan, pentadbiran kontrak dan lain-lain?
answered Dec 24, 2018 in Time Management
11 answers 418 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Dec 24, 2018 in Scope Management
...