search
Log In

Answers by halimatun

2 votes
115 views
Mengapa tidak diintegrasikan rekod kursus yang dihadiri oleh pegawai dalam sistem latihan agar terus boleh di gunakan dalam MyKJ?
answered Jun 29, 2020 in Human Resource Management
4 votes
30 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengemaskini MykJ pegawai dan berapa kerap ianya dikemaskini dalam setahun?
answered Jun 29, 2020 in Human Resource Management
...