search
Log In

Recent activity by kalsom

3 answers 147 views
Kontraktor utama diberi pilihan untuk memilih Wang Jaminan Pelaksanaan bagi menggantikan Bon Pelaksanaan. Adakah pilihan ini juga terpakai untuk Subkontraktor dinamakan?
answer selected Feb 17, 2014 in Contract Administration
...