search
Log In

Answers by shahairulsairi

3 votes
33 views
Bilakah masa yang sepatutnya Mesyuarat Pra-Pembinaan dijalankan? Siapakah yang sepatutnya mempengerusikan mesyuarat tersebut? Apakah isu-isu dan agenda penting yang perlu dijadikan sebagai tajuk perbincangan dalam mesyuarat?
answered Sep 22 in Contract Administration
3 votes
41 views
Di mana saya boleh rujuk atau contoh yang boleh dijadikan panduan untuk membuat terma rujukan (terms of reference) lantikan perunding mekanikal bagi projek negeri jenis konvensional perunding?
answered Mar 6 in Mechanical
3 votes
32 views
Salam... mohon bantuan rakan-rakan untuk share contoh format dokumen CSA perunding ukur tanah berdasarkan fix fee..tq
answered Feb 14 in Civil
1 vote
29 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
answered Feb 14 in Building Conservation
3 votes
46 views
Bagaimana kakitangan sokongan atau JKR Negeri yang tiada email jabatan hendak daftar dan kemaskini kursus dalam sistem online Latihan CREaTE??
answered Jul 29, 2019 in Helpdesk
2 votes
67 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
answered Jul 29, 2019 in Contract Management
3 votes
42 views
6 votes
77 views
Bagaimanakah untuk menggunakan perkhidmatan ini dan siapakah pegawai-pegawai ARKAB yang berdekatan? Adakah pertemuan akan direkodkan?
answered Jul 19, 2019 in Human Resource Management
3 votes
101 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answered Jun 21, 2019 in Miscellaneous
5 votes
73 views
Jika ada....dimanakan tempat simpanannya? Siapakah yang bertanggungjawap untuk menyimpan semua data-data tersebut? Adakah data-data tersebut dijadikan sebagai semakan dan panduan untuk rujukan projek lain yang mempunyai skop dan sifat yang sama?
answered Nov 7, 2018 in Contract Administration
3 votes
87 views
Sekiranya hopt, hodt atau pasukan projek di tapak bina ingin mendapatkan Garis Panduan dan Piawaian BIM JKR dalam bentuk softcopy atau hardcopy...
answered Jan 31, 2017 in BIM
7 votes
198 views
Apakah maksud terma TNT yang sering digunakan apabila merujuk kepada Tuntutan Perjalanan?
answered Jan 28, 2017 in Human Resource Management
7 votes
77 views
Asalamualaikum dan Salam Sejahtera... Komunikasi harian merupakan salah satu aktiviti kerja setiap pegawai... Bagaimanakah ingin mendapatkan maklumat mengenai direktori pegawai bertugas.. Di laman web JKR tiada maklumat mengenai no telefon pegawai.. jadi susah untuk ... dalam sistem mykj boleh dilihat oleh semua pegawai JKR untuk memudahkan pencarian untuk urusan kerja sekian terima kasih khudri
answered Jan 28, 2017 in Human Resource Management
6 votes
244 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered May 26, 2016 in Moveable Asset (Alih)
...