Bengkel Penulisan Memoir

Lanjutan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Pembudayaan Ilmu JKR (JKPPPI) Bil 4/2015, satu Bengkel Penulisan Memoir telah diadakan yang bertujuan untuk memberi pendedahan dan kefahaman kepada para peserta mengenai teknik penulisan memoir yang berkesan. Program ini telah dihadiri oleh

Continue reading