Lanjutan Masa Disebabkan Cuaca Buruk Luar Biasa

Pendahuluan Peruntukan Lanjutan Masa secara lazimnya diperuntukan dalam syarat-syarat kontrak binaan piawai. Secara amnya, Lanjutan Masa yang diperuntukan itu bolehlah dikategorikan kepada kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Majikan atau oleh pihak-pihak yang di bawah kawalannya; dan kelewatan yang disebabkan oleh sebab-sebab neutral

Continue reading

Poster ECKM JKR di KConnect16

Bersempena dengan Seminar KConnect16 yang telah berlangsung pada 17 Mei 2016, pihak JKR Malaysia melalui Unit ECKM telah menghantar satu poster yang menerangkan program Pengurusan Pengetahuan di JKR. Poster tersebut telah dipilih oleh peserta yang hadir untuk menerima Anugerah Poster

Continue reading