search
Log In

Recent questions and answers

1 vote
1 answer 18 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
answered 18 hours ago in Miscellaneous Nurfitri Zain 3,820 points 4 13 35
2 votes
1 answer 6 views
Apakah penggunaan BIM akan meningkatkan kos project
answered 1 day ago in BIM FaizS 21,660 points 15 51 133
8 votes
5 answers 104 views
Bagaimana untuk memastikan sesuatu rekabentuk mengambilkira faktor kemudahsenggaraan? Masih terdapat isu seperti ini berlaku. Sebagai contoh kesukaran akses ke tangki simpanan air (aras bumbung)
answered Jul 22 in Mechanical Nurfitri Zain 3,820 points 4 13 35
2 votes
1 answer 17 views
Apakah definisi dan roles & responsibilities Pengurus Program yang dilantik untuk sesebuah projek?
answered Jul 22 in Project Management shdzain 16,730 points 20 42 118
1 vote
0 answers 7 views
Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang tidak Hadir bekerja Tanpa Kebenaran? Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan?
asked Jul 22 in Human Resource Management shdzain 16,730 points 20 42 118
4 votes
1 answer 33 views
Adakah terdapat perjanjian antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bagi pelaksanaan projek2 yg dilaksanakan kerjaan persekutuan untuk kerjaan negeri? Perlukan kerajaan negeri meletakkan syarat-syarat tertentu sebelum menerima atau mengambil alih projek yang telah siap tersebut?
answered Jul 14 in Stakeholders Management SKhadijah 12,180 points 10 35 83
1 vote
0 answers 3 views
Antara Rotary Frequency Converter dan Solid State Frequency Converter, yang mana satukah lebih baik dari segi prestasi, kos dan penyelenggaraan untuk digunakan dalam rekabentuk elektrik? Apakah kekurangan dan kelebihan bagi setiap satu?
asked Jul 14 in Electrical khairulezane 130 points 1 1 3
4 votes
1 answer 34 views
Apakah kelebihan dan kekurangan Kabel Fibre Multimode berbanding Single-mode dan kesesuaian bagi pemilihan kabel tersebut?
answered Jul 8 in ICT khudri 25,930 points 38 98 193
1 vote
1 answer 12 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
answered Jul 8 in Lightning Protection khudri 25,930 points 38 98 193
2 votes
0 answers 9 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
asked Jul 7 in Fixed Asset (Tak Alih) ossiez 150 points 1 1 4
2 votes
0 answers 15 views
Adakah pihak JKR menyediakan garis panduan berkaitan bagi proses hak milik sambungan untuk pengambilan balik tanah bagi projek-projek pembinaan jalan?
asked Jul 7 in Civil adiniyy 320 points 2 4 8
2 votes
1 answer 12 views
Adakah terdapat perancangan pihak Jabatan untuk menggunapakai sistem DDMS secara meluas di peringkat Jabatan?
answered Jul 5 in ICT SKhadijah 12,180 points 10 35 83
1 vote
2 answers 19 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
answered Jul 5 in Building Conservation SKhadijah 12,180 points 10 35 83
12 votes
1 answer 36 views
Mengikut amalan dan peratuan semasa, aset akan didaftarkan di bawah dua kategori, iaitu aset alih dan aset tidak alih. Oleh yang demikian bagi pendaftaran aset untuk jalan persekutuan apakah komponen aset yang dikenalpasti sebagai aset tidak alih dan ... perlu didaftarkan? Apa justifikasinya tidak perlu diwartakan? Adakah mendaftarkan rekod jalan tersebut di dalam sistem MARRIS telah memadai?
answered Jul 4 in Moveable Asset (Alih) RahimiRahman 260 points 1 1 7
3 votes
0 answers 10 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
asked Jun 30 in Human Resource Management farhana89 320 points 1 3 9
1 vote
1 answer 9 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 7 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 6 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
2 votes
1 answer 10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 6 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 3 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
2 votes
1 answer 10 views
Integrated Digital Delivery (IDD) is the use of digital technologies to integrate work processes and connect stakeholders working on the same project throughout the construction and building life-cycle. This includes design, fabrication and assembly on-site, as ... maintenance of buildings. Terminology and methodology in construction industry. Are we inline with this and what is our strategy?
answered Jun 24 in Integration Management Ir.Suhaila 210 points 1
1 vote
1 answer 14 views
Adakah IR4.0 telah dipadankan dengan Dasar Pendigitalan?
answered Jun 23 in ICT Dr. Zack 2,830 points 17 28 49
1 vote
2 answers 22 views
Apa pandangan Dr. yang kita sebenarnya belum embrace sepenuhnya IR3.0, mampukah kita just nak skip the step and go all the way with IR4.0, memandangkan kita masih print hard copy laporan BDR?
answered Jun 22 in ICT Dr. Zack 2,830 points 17 28 49
1 vote
0 answers 17 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21 in Moveable Asset (Alih) shdzain 16,730 points 20 42 118
11 votes
3 answers 75 views
Perlu ke Life Cycle Costing (LCC) diterapkan di dalam fasa rekabentuk? Apa benefitnya?
answered Jun 21 in Assets & Facilities Management azhanif 3,130 points 3 16 36
21 votes
2 answers 108 views
Di mana boleh diperolehi data bagi Life Cycle Costing berkaitan industri binaan bagi membolehkan LCC diambilkira dalam rekabentuk dengan lebih efektif?
answered Jun 21 in Assets & Facilities Management azhanif 3,130 points 3 16 36
5 votes
1 answer 36 views
Adakah kaedah perolehan projek mempengaruhi penyediaan ACDA? Projek apakah yang diharuskan untuk penyediaan ACDA? Bilakah ACDA perlu dilaksanakan?
answered Jun 21 in Contract Administration shdzain 16,730 points 20 42 118
19 votes
2 answers 66 views
Dokumen Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan telah dikeluarkan pada tahun 2013, namun sejauh mana penerimaannya dalam membantu pegawai JKR dalam operasi penyelenggaraan? Senarai aset juga perlu ditambah.
answered Jun 21 in Assets & Facilities Management azhanif 3,130 points 3 16 36
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...