search
Log In

Recent questions and answers

1 vote
1 answer 8 views
Boleh kongsikan kepada saya garis panduan untuk membuat road hump berbentuk pdf atau sebagainya? Terima kasih.
answered 15 hours ago in Assets & Facilities Management ShAneeza 4,930 points 12 24 33
3 votes
1 answer 13 views
Apakah kaedah yang sesuai bagaimana membaiki kerosakan lapisan kalis air (water proofing) pada bumbung tempat letak kenderaan (flat roof)?
answered 15 hours ago in Fixed Asset (Tak Alih) TanCK 47,270 points 106 189 335
3 votes
1 answer 11 views
Apakah tindakan yang boleh dilaksanakan oleh JKR Daerah jika didapati terdapat kenderaan berat melebihi muatan yang dibenarkan dan tidak mendapat kelulusan bertulis daripada pihak CSFJ telah menggunakan Jalan Persekutuan menuju ke destinasi tertentu?
answered 16 hours ago in Pavement TanCK 47,270 points 106 189 335
4 votes
1 answer 16 views
Umumnya kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf ini terdapat elemen rekabentuk dan merupakan proses pewujudan aset yang baharu, sebagai contoh : blok tambahan, tingkat/aras tambahan dan ubah suai penggunaan ruang. Rujukan : Prosedur JKR.PK(O).09 Prosedur JKR.PK(O).02
answered 3 days ago in Fixed Asset (Tak Alih) azudin 48,630 points 24 100 234
3 votes
1 answer 15 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
answered 3 days ago in Contract Management AzMH79 4,770 points 2 17 40
3 votes
1 answer 9 views
Adakah wajar kursus EPSA dijadikan sebahagian dari Latihan 5 Hari dalam setahun dalam usaha melahirkan pegawai KKR/JKR yang berkualiti dan kompeten?
answered 3 days ago in Human Resource Management AzMH79 4,770 points 2 17 40
2 votes
0 answers 7 views
Bagaimana untuk pastikan kerja pembaikan yang dituntut oleh kontraktor telah dilaksanakan di tapak (Kuarters rumah teres, teres berkembar & banglo)?
asked 4 days ago in Fixed Asset (Tak Alih) IBHismail 11,240 points 7 8 16
2 votes
1 answer 30 views
Wajarkah pentadbir kontrak terus membuat bayaran tanpa persetujuan daripada kontraktor yang dikenakan APD supaya tidak melebihi tempoh pengesyoran dan perakuan bayaran?
answered 4 days ago in Contract Management MSBAL 1,970 points 5 13 28
2 votes
0 answers 6 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
asked 4 days ago in Contract Management MSBAL 1,970 points 5 13 28
1 vote
0 answers 5 views
Adakah Penggunaan Bon/Deposit Tender bagi Perolehan Pengurusan Fasiliti (F01) dapat memberikan persaingan yang sihat di kalangan pihak kontraktor?
asked 4 days ago in Contract Management MSBAL 1,970 points 5 13 28
4 votes
1 answer 15 views
Adakah penyelenggaraan longkang monsun jenis konkrit dan tanah dalam rezab Jalan Persekutuan merupakan sebahagian skop dalam kontrak konsesi Jalan Persekutuan?
answered 4 days ago in Pavement mhafizs 12,400 points 4 31 86
8 votes
3 answers 49 views
Siapakah yang boleh menamatkan pengambilan kerja Subkontraktor Dinamakan?
answered 4 days ago in Contract Management shdzain 11,800 points 20 36 92
13 votes
1 answer 56 views
Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya Kontraktor tidak bersetuju dengan kadar harga bagi perubahan kerja tambahan?
answered 6 days ago in Contract Administration khairilhizar 46,360 points 33 87 168
7 votes
2 answers 107 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered 6 days ago in Contract Management khairilhizar 46,360 points 33 87 168
16 votes
1 answer 44 views
Dengan terwujudnya Subject Matter Expert (SME), bagaimanakah JKR melalui platform JCoP Cafe dapat merangsangkan perjalanan ke arah pentadbiran berkonsepkan Knowledge Management yang total dan seterusnya membudayakan gaya pentadbiran tersebut ke dalam pengoperasian JKR?
answered 6 days ago in Human Resource Management AzMH79 4,770 points 2 17 40
19 votes
1 answer 30 views
Selain dari tempat kursus yang serba lengkap, kelengkapan makmal yang terkini dan tempat rujukan teknikal untuk kerja-kerja pembinaan.
answered 6 days ago in Human Resource Management AzMH79 4,770 points 2 17 40
1 vote
0 answers 8 views
Berapa bilangan kekerapan semakan ke atas SENARAI SEMAK PENILAIAN PEMATUHAN PERUNDANGAN KEPADA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKR.PK(O).04C-01) perlu dilaksanakan oleh PDT?
asked Jul 2 in Technical & Contract Admin maira 330 points 2 3 6
3 votes
0 answers 8 views
Penggunaan round post untuk guardrail w-beam bagi menggantikan C-Channel. Adakah dibenarkan dalam spesifikasi JKR?
asked Jul 2 in Safety Audit ruoshaks 290 points 1 3 6
8 votes
4 answers 60 views
Isu dan masalah pothole di atas permukaan jalan memerlukan strategi mitigasi mantap bagi mencegah kecelakaan/kemalangan di jalan raya. Strategi #zeropothole merupakan sebahagian janji yang telah diberikan dalam memastikan 100% jalan tiada isu pothole. Adakah ... mampan terutama pencapaian ideologi customer satisfaction & safety serta menangkis tekanan perundangan (legal) ke atas organisasi.
answered Jul 2 in Road khairilhizar 46,360 points 33 87 168
2 votes
0 answers 7 views
Let's talk & discuss!
asked Jul 1 in Structure Dr. Zack 2,350 points 12 26 39
2 votes
1 answer 16 views
Objektif sesuatu projek disiapkan dalam tempoh masa, kos dan kualiti yang ditetapkan. Kearah pencapaian tersebut, pasukan projek seharusnya kompeten agar sasaran atau KPI tercapai. Dalam melahirkan pasukan projek yang kompeten, siapakah pihak berkepentingan yang sepatutnya menguruskan perkara ini.
answered Jul 1 in Human Resource Management AzMH79 4,770 points 2 17 40
15 votes
3 answers 156 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
answered Jul 1 in Time Management AzMH79 4,770 points 2 17 40
2 votes
0 answers 6 views
Bagaimana pemantauan Laporan ETASS dilaksanakan dan adakah ianya diselaraskan di dalam sistem HRMIS terutama sekali berkenaan dengan ketidakhadiran pegawai (cuti/tidak hadir)?
asked Jul 1 in Human Resource Management AZIERIN 140 points 2
3 votes
1 answer 18 views
Mesyuarat secara online kerap digunakan sejak PKP dikuatkuasakan, malah sebenarnya ia menjadi platform terbaik untuk kita berdiskusi secara maya walau dimana kita berada. Kursus Online juga tidak terkecuali untuk berkongsi ilmu kepada peserta yang besar. ... urusetia mesyuarat/kursus boleh senaraikan keperluan minimum tersebut di dalam surat jemputan mesyuarat untuk perhatian ahli mesyuarat. Tq
answered Jul 1 in Miscellaneous AzMH79 4,770 points 2 17 40
4 votes
1 answer 12 views
Mohon pencerahan daripada urus setia portal sama ada terdapat perbezaan di antara peranan dan tanggungjawab Moderator dan SME. Terima kasih.
answered Jul 1 in Helpdesk khairilhizar 46,360 points 33 87 168
6 votes
2 answers 76 views
Berdasarkan PK 3.1 Proses Perolehan Perkhidmatan Perunding secara LTKBS, tempoh lantikan perunding adalah 6-7 minggu. Adakah tempoh ini relevan? Boleh beri contoh lantikan perunding projek yang berjaya dilantik dalam tempoh tersebut.
answered Jul 1 in Procurement Management haziman 620 points 2 5 11
2 votes
1 answer 22 views
Kaedah PAP bagi memendekkan tempoh pelaksanaan projek di peringkat pra kontrak telah lama diperkenalkan. Sepanjang tempoh pelaksanaan ini, telah banyak lukisan rekabentuk PAP dibangunkan. Daripada keseluruhan lukisan tersebut, berapa peratus lukisan rekabentuk PAP ini yang telah ... ini? 10 tingkat (8tingkat dengan 2 basement); 630 unit tempat letak kereta dengan 198 tempat letak motorsikal.
answered Jun 30 in Stakeholders Management azudin 48,630 points 24 100 234
3 votes
1 answer 20 views
Apakah impaknya andai papan acuan itu dibuka lebih awal walaupun kekuatan tercapai?
answered Jun 30 in Structure azudin 48,630 points 24 100 234
14 votes
4 answers 110 views
Mengapa tidak diintegrasikan rekod kursus yang dihadiri oleh pegawai dalam sistem latihan agar terus boleh di gunakan dalam MyKJ?
answered Jun 29 in Human Resource Management halimatun 580 points 6
2 votes
1 answer 24 views
Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengemaskini MykJ pegawai dan berapa kerap ianya dikemaskini dalam setahun?
answered Jun 29 in Human Resource Management halimatun 580 points 6
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...