search
Log In

Recent questions and answers

1 vote
0 answers 5 views
Bolehkah PTB melaksanakan proses audit ke atas prestasi kontraktor dan perunding bagi projek Reka dan Bina semasa peringkat pembinaan? Jika Ya, apakah kriteria yang ada di dalam Borang Prestasi Kontraktor dan Perunding boleh dijadikan rujukan bagi tujuan penilaian tersebut.
asked 1 day ago in Quality Management MohdAliasjkr.88 130 points 1 2
1 vote
0 answers 11 views
Bolehkah diwujudkan mekanisma bagi membolehkan tender ditutup dalam tempoh PKPB bagi mengelakkan tarikh tutup tender dipinda apabila PKPB dilanjutkan.?
asked Nov 26 in Procurement Management ar.norhaslin 130 points 1 1 3
1 vote
0 answers 9 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
asked Nov 26 in Moveable Asset (Alih) ZailanAZ 130 points 1 2 3
1 vote
0 answers 8 views
Peruntukan kontrak ada menetapkan Kontraktor boleh dipertimbangkan Lanjutan Masa (EOT) sekiranya layak dan dikenakan LAD sekiranya sebaliknya. Bagaimana pula dengan penamatan Kontak boleh dibuat tanpa pertimbangan EOT dan LA? Mohon pandangan untuk lebih jelas. Terima kasih.
asked Nov 26 in Procurement Management Hasli Ibrahim 130 points 2
1 vote
0 answers 6 views
Penyediaan dokumen yang diperlukan seperti senarai semak berikut adalah di bawah tanggungjawab siapa? Adakah pihak pentadbiran jabatan masing-masing ataupun tanggungjawab pegawai yang diarahkan menanggung kerja itu sendiri? Terima kasih.
asked Nov 25 in Human Resource Management Fazdee Yunus 130 points 2
1 vote
1 answer 12 views
Di manakah saya boleh menghantar aduan mengenai masalah tersebut dan berapa lamakah tempoh masa diambil untuk memberi respond terhadap aduan ini?
answered Nov 19 in ICT khairilhizar 47,810 points 33 87 171
1 vote
0 answers 6 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
asked Nov 19 in Fixed Asset (Tak Alih) vickneswaran 400 points 1 5
3 votes
2 answers 53 views
Kita tahu bahawa peranan JKR adalah sangat luas. Kita mungkin berada di pejabat HOPT, HODT, Pegawai Penguasa di tapak, Pengurus Program, PTF, PTO, PTI, Korporat, Pentadbiran, Kualiti atau PMO. Cabaran dalam melaksanakan tugasan secara BDR ... yang lain mendapat inspirasi untuk kekal melaksanakan tugas dan mengurangkan tekanan kerja tambahan disebabkan oleh situasi semasa. Apa pandangan anda?
answered Nov 17 in Human Resource Management Nurfitri Zain 2,820 points 3 12 29
1 vote
0 answers 11 views
Untuk projek tender, jelas dlm kontrak keperluan untuk disediakan Site Agent dan Pembantu (Clause No. 59) Untuk kerja-kerja sebutharga yang melibatkan penukaran bumbung, mengecat, pembaikian am memang tiada keperluan untuk meletak Site Agent (Jurutera/ Pembantu). ... / penyelia tapak" dalam preliminaries? Nota tambahan 1. Penyediaan BQ/ Skop kerja sebutharga dilakukan oleh pejabat daerah/ jajahan.
asked Nov 17 in Project Management suhaimimn 220 points 2 3 7
4 votes
1 answer 22 views
Tandatangan Lukisan KM oleh Jbtn Tanah & Galian mengambil masa 2 minggu. Sekiranya semasa Mesyuarat UR20A terdapat ulasan atau komen oleh PlanMalaysia yang perlu ditambahbaik oleh pasukan perekabentuk JKR, adakah proses tandatangan tersebut perlu dilaksanakan semula? ... iya, ini akan melewatkan kenyataan iklan tender bagi sesuatu projek. Adakah cara yang mudah bagi menyelesaikan masalah ini?
answered Nov 14 in Time Management Nurfitri Zain 2,820 points 3 12 29
5 votes
2 answers 30 views
Assalamualaikum.. Saya ingin bertanya, situasinya adalah contoh sebegini, MOF telah bersetuju mengurangkan harga kontrak daripada RM20.1 Juta kepada RM18 Juta tanpa melibatkan pengurangan ke atas skop kerja di dalam kontrak. Kontraktor juga telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian untuk pengurangan harga kontrak. Persoalannya adakah SHO masih diperlukan di tapak bina?
answered Nov 14 in Human Resource Management Nurfitri Zain 2,820 points 3 12 29
2 votes
1 answer 20 views
Sekiranya ya, berapakah had perolehan untuk barangan/peralatan tersebut dan ketika bila permohonan kelulusan itu perlu dilaksanakan dengan mengisi borang-borang tertentu? Adakah tanggungjawab JKR atau kontraktor yang dilantik?
answered Nov 13 in Assets & Facilities Management mzaini 4,150 points 3 15 52
6 votes
2 answers 49 views
Pihak kontraktor kemukakan borang RFI untuk kerja setting out cerucuk. Wakil JKR ambil maklum dan tidak meluluskan kerana Method Statement dan profail syarikat piler masih belum disemak dan diluluskan. Kontraktor tetap teruskan dengan kerja cerucuk sewaktu ... kontraktor? Bagaimana kaedah untuk menentukan kedalaman cerucuk tanpa melibatkan kos yang tinggi selain parallel seismic? Terima kasih.
answered Nov 10 in Structure fareidisa 3,430 points 3 21 51
4 votes
2 answers 44 views
Jika ditapak kontraktor bekerja pada hari cuti hujung minggu (contoh Sabtu). Contoh aktiviti kerja adalah membuang kotak bentuk, kerja-kerja pembersihan dan lain2 kerja yang tidak dikategorikan sebagai kerja-kerja 'membina struktur'. Manakala pada hari itu adalah hari cuti hujung minggu ... soalan saya:- 1. Adakah perlu diisi? 2. Jika diisi, adakah perlu di tanda tangan oleh PTB/WPP/PP? Sekian.
answered Nov 10 in Communication Management fareidisa 3,430 points 3 21 51
6 votes
2 answers 63 views
Sekiranya sesuatu kawasan tersebut telah mendap, bagaimana saya ingin tahu dalam masa akan datang akan berlaku lagi pemendapan atau tidak?
answered Nov 6 in Technical & Contract Admin Edayu Saleh 280 points 1 1 6
4 votes
2 answers 31 views
Berapa lamakah masa yang diambil oleh pihak Forensik Geoteknik, Cawangan Kejuruteraan Geoteknik (CKG) untuk menyediakan laporan pemeriksaan setelah lawatan tapak dilakukan?
answered Nov 6 in Technical & Contract Admin Edayu Saleh 280 points 1 1 6
5 votes
1 answer 27 views
Berdasarkan situasi semasa PKPB berkuatkuasa di WP Kuala Lumpur, Labuan & Selangor, di mana pekerja tapak dikehendaki menjalankan ujian saringan sebelum dibenarkan memasuki tapak. Adakah PK2.4 boleh digunapakai bagi mempertimbangkan pemberian EOT kepada kontraktor?
answered Nov 4 in Contract Management AzMH79 5,610 points 3 18 46
5 votes
1 answer 33 views
Bagaimanakah Pelaksanaan PROTEGE dalam kontrak Kerajaan dapat membantu mengurangkan kadar pengganguran siswazah?
answered Nov 4 in Contract Management shdzain 14,320 points 20 40 108
6 votes
1 answer 48 views
Apakah yang seharusnya disiapkan/dibuat persediaan oleh WPP/PP sebelum sesuatu kontrak tersebut ditamatkan/terminated selain drp perkara dibawah supaya kontraktor tiada sebab untuk saman JKR selepas ditamatkan. 1. Buku harian tapak dikemaskini dengan lengkap (manpower ... tambahan masa utk perkara tersebut, adakah perkara tersebut boleh menjadi asas beliau untuk saman JKR semula selepas penamatan?
answered Nov 4 in Technical & Contract Admin shdzain 14,320 points 20 40 108
3 votes
1 answer 28 views
Bagaimanakah Cawangan Kejuruteraan Cerun (CKC) membuat penilaian risiko ketidakstabilan cerun?
answered Nov 2 in Assets & Facilities Management SKhadijah 11,090 points 10 33 77
2 votes
0 answers 12 views
Dalam tempoh PKPB diumumkan, terdapat mesyuarat diadakan secara hibrid (kehadiran secara fizikal dan maya) bergantung kepada jadual penggiliran yang disediakan. Selaku Urus Setia mesyuarat, boleh kah Urus Setia membuat tempahan makan minum untuk attendees mesyuarat secara fizikal? Terima kasih.
asked Nov 1 in Human Resource Management Marrion 140 points 1 1 4
3 votes
2 answers 32 views
Berapakah anggaran nilai beban superstruktur dalam unit per meter square per floor bagi sesebuah bangunan untuk dirujuk sebagai rule of thumb? Adakah nilai 20kN/m2/floor munasabah?
answered Oct 31 in Structure Ahmad Bustaman 1,300 points 2 8 18
2 votes
0 answers 20 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan. Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia? Bolehkan bantu saya penyediaan aliran ... rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll). #oranglamabarunakbelajar
asked Oct 27 in Miscellaneous shdzain 14,320 points 20 40 108
3 votes
1 answer 20 views
Sekiranya sesebuah projek (Sekolah - IBS) masih dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP); bolehkah pihak Klien memasang peralatan baharu seperti sinki di luar bilik darjah pada koridor bangunan IBS yang baharu? Ini susulan arahan yang diterima oleh pihak sekolah daripada Jabatan Pendidikan Negeri untuk memasang sinki di depan kelas bagi kegunaan murid dalam Norma Baharu bagi Pencegahan COVID-19.
answered Oct 24 in Quality Management mhafizs 13,810 points 4 33 92
6 votes
3 answers 59 views
Bagaimana untuk memastikan sesuatu rekabentuk mengambilkira faktor kemudahsenggaraan? Masih terdapat isu seperti ini berlaku. Sebagai contoh kesukaran akses ke tangki simpanan air (aras bumbung)
answered Oct 22 in Mechanical TanCK 48,740 points 106 194 351
2 votes
1 answer 39 views
Dakwaan Kartel di dalam perolehan kerajaan jika ada kebenarannya, apakah cadangan paling baik untuk selesai dan terkini selain kita mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 1/2020?
answered Oct 22 in Contract Management Nard 2,310 points 2 6 19
0 votes
0 answers 15 views
Sekiranya kita menghadiri kursus secara online, boleh atau tidak kita membuat tuntutan elaun makan?
asked Oct 22 in Human Resource Management skhairunnisa 170 points 1 1 2
6 votes
1 answer 32 views
Apakah implikasi kesan sampingan sekiranya seorang pegawai/kakitangan skim perkhidmatan kejuruteraan (J) tidak sempat melaksanakan penilaian Competency Identification (CI) disebabkan telah tamat tempoh yang diberi oleh Urusetia.
answered Oct 20 in Human Resource Management YYTAN 8,170 points 40 48 70
3 votes
1 answer 32 views
Sebagai contoh, kerosakan panel board sistem penghawa dingin akibat serangga atau tangki air yang pecah ditimpa pokok tumbang. Kerosakan-kerosakan seperti ini melibatkan kos yang tinggi dan bukan berpunca daripada kesilapan pemasangan pihak kontraktor.
answered Oct 20 in Mechanical mdaishah 620 points 1 1 6
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...