search
Log In

Recent questions and answers

1 vote
2 answers 8 views
Apakah garis panduan yang digunakan untuk pendaftaran dan penyediaan Sistem Kod Aset Tak Alih - SKATA dalam pembinaan projek bangunan baharu?
answered 3 hours ago in Fixed Asset (Tak Alih) IrDrAFirdauz 160 points 1 1 3
3 votes
2 answers 20 views
Dalam RMK12 pada 29/9/2021, YAB Perdana Menteri banyak kali menyebut dan mencadangkan kelestarian bangunan hijau dan teknologi hijau, apakah perancangan JKR dalam menyahut cabaran tersebut?
answered Oct 21 in Green zabdulmurad 4,520 points 3 12 30
4 votes
2 answers 43 views
Salam semua JCorprian.. Katakan, Kerja-kerja sebutharga G1 untuk kerja-kerja pembaikan kecil loji kumbahan. Pengkhususan CIDB ialah CE19. Syarat PK 2.1, harus dipelawa sekurang-kurangnya 5 kontraktor atau lebih. Masalah: Bagaimana jika jumlah kontraktor G1 ... atau CE19? Ini bertujuan adalah untuk meramaikan kontraktor yang layak seterusnya matlamat PK2.1 tercapai. Mohon pandangan semua. Sekian.
answered Oct 18 in Contract Administration Nard 2,570 points 2 7 24
3 votes
1 answer 39 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
answered Oct 11 in Moveable Asset (Alih) aidzil 35,580 points 16 58 150
3 votes
1 answer 41 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
answered Oct 11 in Procurement Management aidzil 35,580 points 16 58 150
1 vote
0 answers 7 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
asked Oct 10 in Miscellaneous shdzain 17,220 points 20 43 120
3 votes
2 answers 21 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Moderator Portal JCoP Paling Aktif 2021 @Rohanis @FaizS @hamzah.ismail Anugerah tersebut telah diumumkan sempena Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2021 yang telah ... ' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly Bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya pada 6 September 2021 secara dalam talian.
answered Oct 10 in Miscellaneous shdzain 17,220 points 20 43 120
1 vote
1 answer 17 views
Di mana bahan-bahan buangan terjadual seperti barangan eletrik/eletronik, minyak terpakai, bateri kenderaan, bahan binaan, bahan kimia dan lain-lain bahan mudah terbakar?
answered Oct 9 in Fixed Asset (Tak Alih) Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
2 votes
0 answers 5 views
Apakah fungsi “reactor” dalam rekabentuk power factor correction dan apa akan berlaku sekiranya “reactor” tidak dipasang?
asked Oct 8 in LV (Low Voltage) SHAHRULNIZAM 140 points 2
3 votes
1 answer 21 views
Pengurusan Risiko di JKR terbahagi kepada dua (2) seksyen, iaitu:- Pengurusan Risiko Jabatan (ERM) JKR - dibawah skop CDPK yang menguruskan hal-hal perkaitan risiko berpandukan kepada dokumen Pelan Strategik dan Pelan Bisnes 2021-2025; Pengurusan ... terlibat secara terus dalam mengendalikan Dasar Pengurangan Risiko Bencara Negara (Dasar PRBN) dan apakah skop dikhususkan kepada JKR Malaysia?
answered Sep 19 in Risk Management Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
10 votes
2 answers 92 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
answered Sep 15 in BIM aidzil 35,580 points 16 58 150
11 votes
1 answer 69 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
answered Sep 15 in Architecture aidzil 35,580 points 16 58 150
4 votes
2 answers 34 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
answered Sep 15 in Scope Management aidzil 35,580 points 16 58 150
4 votes
0 answers 22 views
Value At Entry (VAE)' adalah inisiatif ke arah memastikan projek yang dilaksanakan dapat disiapkan dalam tempoh masa, kos ditetapkan dan seterusnya menghasilkan produk yang berkualiti memenuhi ekspektasi pelanggan. Atas kertas inisiatif VAE mudah ... yang menyeluruh? Boleh kongsikan critical factor yang menjadi independent & dependent variable? Mohon perkongsian untuk manfaat bersama.
asked Sep 14 in Value Management Dr. Zack 2,990 points 17 28 52
0 votes
0 answers 12 views
Bagaimana ibu pejabat JKR memantau pegawai kader yang mempunyai kompetensi dan apa perancangan strategi kompetensi kepada yang mereka?
asked Sep 13 in Human Resource Management YYTAN 8,330 points 40 49 73
1 vote
0 answers 20 views
Bolehkah pembayaran diteruskan kepada kontraktor kartel yang sedang disiasat oleh SPRM? Bagaimana?
asked Sep 12 in Project Management syahmiabdullah 1,390 points 2 5 7
1 vote
0 answers 10 views
Bilakah pelaksanaan inisiatif GN0 akan dilaksanakan secara sepenuhnya? Mohon pandangan daripada En @syahmi. Terima kasih.
asked Sep 12 in Project Management khairilhizar 51,790 points 33 88 182
1 vote
0 answers 8 views
CONTRACT HYBRID. Bolehkah kontrak perolehan bekalan dibuat untuk pembelian peralatan tetapi di dalamnya terdapat kerja - kerja pembinaan fizikal? Dari segi anggaran kos, pembelian peralatan lebih besar berbanding kerja - kerja pembinaan fizikal yang kecil.
asked Sep 10 in Contract Administration Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
3 votes
2 answers 20 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima Anugerah Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia: Pengguna Portal JCoP Paling Aktif 2021 @syariza @Hafiz Shafie @shdzain Anugerah tersebut telah diumumkan sempena Majlis Perasmian Program Persada Minda @ JKR 2021 yang telah ... ' Ir. Hj. Mohamad Zulkefly Bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya pada 6 September 2021 secara dalam talian.
answered Sep 10 in Miscellaneous Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
3 votes
1 answer 42 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
answered Sep 8 in Procurement Management khudri 27,760 points 38 98 205
2 votes
1 answer 25 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
answered Sep 8 in Human Resource Management khudri 27,760 points 38 98 205
6 votes
1 answer 69 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
answered Sep 2 in Miscellaneous khudri 27,760 points 38 98 205
4 votes
1 answer 70 views
Untuk menilai tender yang menggunakan program yang telah disediakan oleh ICT BPDI, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan Versi, penilaian sebut harga ini adalah di bawah kategori Pakej Penilaian Tender Kerja Bangunan Bernilai Kurang Daripada RM20 juta.
answered Sep 2 in Contract Management khudri 27,760 points 38 98 205
3 votes
0 answers 7 views
24 votes
2 answers 131 views
Wujudkah Program knowledge sharing di antara JKR Cawangan Kejuruteraan Elektrik & TNB?
answered Aug 11 in Electrical hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
4 votes
0 answers 23 views
Kenapakah capacitor bank menggunakan voltan 525V sedangkan 'system voltage' adalah 400V?
asked Aug 11 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
1 vote
1 answer 14 views
Antara Rotary Frequency Converter dan Solid State Frequency Converter, yang mana satukah lebih baik dari segi prestasi, kos dan penyelenggaraan untuk digunakan dalam rekabentuk elektrik? Apakah kekurangan dan kelebihan bagi setiap satu?
answered Aug 11 in Electrical hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
2 votes
2 answers 34 views
Apakah perbezaan penggunaan PN10 HDPE pipe dan G.I pipe?
answered Aug 11 in Electrical hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
6 votes
1 answer 28 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
answered Aug 11 in Lightning Protection hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
2 votes
2 answers 16 views
Adakah JKR dalam perancangan untuk sediakan Pusat Data yang sesuai untuk IR4.0 memandangkan kemampuan ICT dan server sedia?
answered Aug 10 in ICT khudri 27,760 points 38 98 205
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...