search
Log In

Recent questions and answers

25 votes
1 answer 34 views
i just want to know, bend test is one method for evaluating ductility, but WHY it cannot be considered as a quantitative means of predicting service performance in bending operations?
answered 9 hours ago in Structure emmysherina 910 points 2 3 11
14 votes
2 answers 40 views
Semasa membuat pemeriksaan di tapak,didapati paparan skrin di monitor CCTV menunjukkan imej yang [email protected],lepas memahami infrastruktur pemasangannya,dapati sambungannya menggunakan fibre-UTP converter. Betulkah ada impact pada performance penghantaran signal kalau menggunapakai terlalu banyak converter untuk banyak CCTV?
answered 11 hours ago in ELV (Extra Low Voltage) zularifin 280 points 1 2 5
14 votes
1 answer 39 views
1. Keperluan Kebenaran Merancang dan kelulusan PBT bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 2. Keperluan CCC bagi pembangunan di dalam Kem Tentera? 3. Sumber rujukan atau punca kuasa kepada perkara di atas.
answered 1 day ago in Project Management Maryati 200 points 3
2 votes
0 answers 8 views
Bagaimana sistem ini dibangunkan? Apakah kandungan (content) dlm Sistem HRMIS? Sejauh mana pekerja JKR mengguna pakai sistem tersebut?
asked 1 day ago in Human Resource Management Sitilaila 580 points 4 11
4 votes
0 answers 10 views
Berikutan dengan penularan Pandemik COVID-19, Kerajaan telah mewartakan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara yang bermula pada 18 Mac 2020. Lanjutan dari itu, semua aktiviti di tapak pembinaan telah diberhentikan. Adakah kontraktor layak diberikan lanjutan masa (EOT) dan apakah klausa kontrak yang bersesuaian dengan EOT yang berikan disebabkan isu ini. Terima kasih.
asked 1 day ago in Time Management adiniyy 230 points 1 2 6
14 votes
2 answers 43 views
Bagaimana JKR mengekalkan relevannya JKR sebagai agensi teknikal dan pakar rujuk dengan wujudnya banyak teknologi-teknologi terkini?
answered 1 day ago in Human Resource Management AzMH79 1,680 points 1 7 18
4 votes
1 answer 14 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
answered 2 days ago in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 6,030 points 7 18 56
4 votes
1 answer 11 views
Q-plan, D-plan dan C-plan telah diwajibkan. Tetapi, adakah sekiranya ISO ini tidak aplikasikan di JKR, kita tidak menjalankan pengurusan kualiti. Perkara yag sama bg Pelan Pengurusan Projek (PMP). PMP merupakan amalan terbaik bagi mengurus projek dan kini ... wajib. Adakah ditinggalkan terus amalan terbaik itu sekiranya ia tiada dlm Q-plan dan yg lainnya. Bagaimanakah caranya kita mengurus projek?
answered 2 days ago in Time Management mhafizs 8,520 points 2 19 59
13 votes
1 answer 33 views
Putrajaya merupakan sebuah bandar / pusat pentadbiran Kerajaan terbesar di Malaysia, ia juga sentiasa menjadi contoh kepada bandar-bandar lain atau bangunan-bangunan lain sebagai bangunan maju yang juga melambangkan negara maju. Dari segi infrastruktur campus ... secara keseluruhan, adakah putrajaya telah bersedia untuk menerima perubahan teknologi seperti negara-negara maju lain? contohnya IoT?
answered 2 days ago in ICT maeljkr 260 points 1 1 6
16 votes
1 answer 32 views
Putrajaya merupakan sebuah pusat pentadbiran Negara Malaysia, bangunan-bangunan yang dibina di Putrajaya sentiasa akan menjadi contoh atau lambang kemajuan bangunan-bangunan di negeri lain. Memandangkan teknologi IoT secara global telah berkembang laju, apakah langkah bangunan di putrajaya dalam menuju ke sasaran tersebut?
answered 2 days ago in ICT maeljkr 260 points 1 1 6
10 votes
1 answer 46 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Adakah JKR mempunyai satu sistem bagi pengumpulan data dan maklumat bagi Pelan Strategik JKR? Pengumpulan data bagi Pelan Strategik ini adalah penting bagi setiap JKR Negeri bagi mengumpul data seperti Pelan Bisnes JKR, ... setiap sukuan tahun. Dengan itu, adalah wajar sistem pengumpulan data ini diwujudkan bagi merialisasikan pencapaian Pelan Strategik JKR.
answered 3 days ago in Stakeholders Management syariza 1,960 points 2 7 34
26 votes
1 answer 65 views
Apakah kebaikan memasang Isolation Transformer dengan kaedah sambungan separately derived system?
answered 3 days ago in LV (Low Voltage) Asyikun 640 points 2 3 16
13 votes
1 answer 14 views
Sekiranya berlaku voltage swell apakah yang perlu dilakukan dan apakah kesannya?
answered 3 days ago in Technical & Contract Admin Asyikun 640 points 2 3 16
22 votes
1 answer 139 views
Sekarang ini JKR Cawangan Kejuruteraan Elektrik telah mewujudkan fungsi baru yang disebut Unit Forensik, mohon penjelasan apakah skop tugasan dan kepakaran 'Forensic Electrical Engineering' ini?
answered 3 days ago in Electrical hamzah.ismail 6,030 points 7 18 56
12 votes
1 answer 54 views
Berapa Saiz kabel Maximum yang boleh disambung ke Meter Panel untuk Rumah (1 Fasa @ 3 Fasa).
answered 3 days ago in Electrical – HT/LV hamzah.ismail 6,030 points 7 18 56
3 votes
1 answer 15 views
MCB type C sering digunakan termasuk juga untuk projek-projek JKR. Apakah perbezaan di antara MCB Type B, C dan D? Beban apakah yang sesuai digunakan untuk setiap type bagi MCB tersebut?
answered 3 days ago in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 6,030 points 7 18 56
6 votes
1 answer 27 views
Merujuk kepada Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual) 2005 setiap penjana sisa bertanggungjawab untuk mengklasifikasikan sisa buangan yang dihasilkan dan perlu menguruskan buangan terjadual tersebut mengikut peraturan yang ditetapkan. Di setiap pembinaan projek JKR ... yang ditetapkan dan adakah setiap pegawai JKR sedar tentang keperluan pemantauan pengurusan BT ini di tapak bina?
answered 4 days ago in Quality Management hawaliza 180 points 1 4
13 votes
1 answer 32 views
Sudahkah bidang, pakar-pakar dan solusi teknikal yang bakal dibangunkan secara dalaman oleh pihak JKR telah ditentukan oleh penal berkaitan? Adakah mekanisme yang perlu diwujudkan bagi menempatkan ilmu nyata (explicit) dan tersirat (tacit) secara sistematik untuk disebarkan ke seluruh organisasi demi kepentingan bersama telah tersenarai dan dirancang?
answered 4 days ago in Human Resource Management syariza 1,960 points 2 7 34
1 vote
0 answers 10 views
asked 4 days ago in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 6,030 points 7 18 56
1 vote
0 answers 4 views
Adakah JKR atau Cawangan Geoteknik mempunyai pengkalan data bagi maklumat makmal-maklmal yang berdaftar atau dipersetujui oleh JKR untuk rujukan kesemua Cawangan/JKR Negeri dalam menyemak taraf kompetensi makmal bagi menghasilkan laporan penuh penyiasatan tapak yang dijalankan?
asked 5 days ago in Technical & Contract Admin mhafizs 8,520 points 2 19 59
8 votes
1 answer 67 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
answered 5 days ago in Contract Administration hishamb 2,340 points 6 10 25
10 votes
2 answers 107 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
answered 5 days ago in Contract Administration hishamb 2,340 points 6 10 25
3 votes
1 answer 34 views
Adakah klausa Force Majeure terpakai secara automatik mengikut arahan yang dikeluarkan oleh YAB PM mengenai tempoh kawalan pergerakan sekarang? Atau perlukah Jabatan mengeluarkan Stop Work Order selaras perkara di atas?
answered 5 days ago in Contract Management Fadzli Sukor 5,250 points 4 16 56
2 votes
1 answer 26 views
Kenapakah saiz cable untuk s.s.o minimum adalah 2.5 mm2 sedangkan saiz tersebut tidak dinyatakan dalam standard?
answered 6 days ago in LV (Low Voltage) syahmiabdullah 700 points 1 2 6
11 votes
1 answer 52 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
answered 6 days ago in Contract Management hishamb 2,340 points 6 10 25
5 votes
1 answer 94 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered 6 days ago in Contract Management hishamb 2,340 points 6 10 25
11 votes
2 answers 86 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
answered Apr 1 in Contract Management hishamb 2,340 points 6 10 25
1 vote
0 answers 8 views
Sejauh mana kepentingan Power Quality dalam aspek penyelenggaraan?
asked Apr 1 in Power Quality hamzah.ismail 6,030 points 7 18 56
4 votes
2 answers 56 views
Adakah JKR mempunyai senarai planner CPM yang betul2 kompeten (dari luar) yang ditauliahkan @ certified oleh JKR untuk dijadikan rujukan oleh pegawai di tapak semasa kelulusan planner dibuat?(Contohnya auditor RSA) Boleh dikatakan kebanyakan Planner CPM di tapak yg ... ini, adalah diharapkan di masa hadapan dapat diadakan bagi memastikan budaya CPM yg betul wujud dalam projek JKR. Terima Kasih
answered Mar 31 in Time Management syariza 1,960 points 2 7 34
3 votes
1 answer 22 views
What is the allowable buffer distant away from our bridge when dredging work at river for the purpose of widening and deepening at both the upstream and downstream is deemed to be safe?
answered Mar 31 in Structure mhafizs 8,520 points 2 19 59
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...