search
Log In

Recent questions and answers

4 votes
1 answer 23 views
Di dalam laporan penilaian teknikal, bagaimanakah % wajaran ini dipertimbangkan dan diulas. Boleh beri contoh? #sayabudakbaharubelajar
answered Apr 15 in Project Management Nurfitri Zain 3,260 points 3 13 31
1 vote
0 answers 9 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
asked Apr 14 in Procurement Management MohdAliasjkr.88 210 points 1 1 3
3 votes
0 answers 10 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 150 points 1 3
6 votes
2 answers 73 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
answered Apr 7 in Quality Management shnizam 7,450 points 12 38 62
4 votes
1 answer 26 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
answered Apr 5 in Civil Razhiah 530 points 3
4 votes
1 answer 35 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
answered Mar 24 in Contract Management khairilhizar 49,750 points 33 88 176
14 votes
1 answer 28 views
Malaysia sedang dalam usaha mewujudkan smart city, Putrajaya juga merupakan salah satu bandar yang sedang mengekal atau membangunkan bandar putrajaya sebagai smart city, apakah langkah-langkah atau idea yang masih belum dibangunkan di Putrajaya sebagai bandar "smart"?
answered Mar 22 in Technical & Contract Admin FaizS 21,080 points 15 51 133
3 votes
1 answer 30 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
answered Mar 20 in Risk Management mhafizs 13,980 points 4 33 95
1 vote
0 answers 13 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
1 vote
0 answers 8 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
6 votes
1 answer 25 views
Apakah kebaikan pelaksanaan Program Solar Energy Purchasing (SEP)?
answered Mar 16 in Electrical Hajimin 300 points 3
1 vote
1 answer 13 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
answered Mar 16 in Miscellaneous Hajimin 300 points 3
13 votes
3 answers 163 views
Bagaimanakah cara terbaik untuk merancang kerjaya di JKR Malaysia ?
answered Mar 4 in Human Resource Management mzaini 4,430 points 3 15 54
5 votes
3 answers 63 views
Salam... mohon bantuan rakan-rakan untuk share contoh format dokumen CSA perunding ukur tanah berdasarkan fix fee..tq
answered Mar 1 in Civil zahrawaiz 160 points 1 2 3
4 votes
3 answers 84 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
answered Feb 25 in Human Resource Management Nard 2,520 points 2 7 22
8 votes
2 answers 90 views
Assalamualaikum dan salam sejahtera, Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan penjawat awam yang banyak menganjurkan mesyuarat, kursus, ceramah dan lain-lain program rasmi jabatan secara dalam talian yang melibatkan pelbagai gred dan jawatan. Program ... telah dipohon agar kuasa kelulusan perolehan peralatan-peralatan tersebut diberikan kepada Pengarah Cawangan/Negeri? Sekian terima kasih
answered Feb 25 in ICT Ahmad Bustaman 1,460 points 2 10 21
2 votes
0 answers 17 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24 in Miscellaneous Nurul Huda 1,940 points 4 8 18
2 votes
0 answers 14 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20 in Miscellaneous shdzain 15,580 points 20 41 115
3 votes
1 answer 43 views
Apakah isu utama JKR tidak berminat dengan penggunaan green roof dan green facade dalam rekabentuk bangunan? Adakah disebabkan isu-isu berikut: Penambahan kos pembinaan bangunan jika menggunapakai green roof/ green facade Pelanggan tidak berminat dengan rekabentuk green roof/ green facade Kos yang tinggi kepada penyelenggaraan bangunan.
answered Feb 14 in Green norhayatimat 220 points 1 1 5
5 votes
1 answer 39 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak. ... ketiga seperti syarikat utiliti? Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
answered Feb 9 in Contract Management khairilhizar 49,750 points 33 88 176
1 vote
1 answer 41 views
Skop kerja reka bentuk dalaman dan proses serta prosedur kerja yang terlibat di dalam pengurusan projek JKR Bagaimana pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR dilaksanakan? Rujukan bagi skop kerja ID? Garis panduan dan statutory yang berkaitan bagi kerja ID
answered Feb 8 in Interior Design khairilhizar 49,750 points 33 88 176
4 votes
0 answers 19 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7 in Contract Management md fahmi 270 points 1 4 6
17 votes
1 answer 44 views
Mohon penambahan untuk kategori masalah ict kerana pihak jabatan banyak menggunakan peralatan ict dan terdapat masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara persendirian.
answered Feb 6 in ICT AzMH79 7,180 points 5 22 53
3 votes
3 answers 68 views
Berapakah anggaran nilai beban superstruktur dalam unit per meter square per floor bagi sesebuah bangunan untuk dirujuk sebagai rule of thumb? Adakah nilai 20kN/m2/floor munasabah?
answered Feb 5 in Structure Mimi Suriyani 500 points 1 1 6
3 votes
2 answers 38 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
answered Feb 5 in Human Resource Management syariza 3,640 points 3 16 43
19 votes
1 answer 91 views
Pihak CDPK atau sesiapa boleh huraikan dan beri penerangan bagaimana untuk seseorang Engineer boleh mendapatkan dan melalui proses untuk kenaikkan pangkat secara FAST TRACK?
answered Feb 4 in Human Resource Management AzMH79 7,180 points 5 22 53
5 votes
1 answer 47 views
Adakah penggunaan batu bata simen dibolehkan untuk dinding brickwall longkang (surface water drainage) ?
answered Feb 2 in Structure emmysherina 1,410 points 2 5 14
4 votes
1 answer 61 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan. Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia? Bolehkan bantu saya penyediaan aliran ... rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll). #oranglamabarunakbelajar
answered Feb 1 in Miscellaneous FaizS 21,080 points 15 51 133
5 votes
1 answer 36 views
Plan Strategik JKR 2021-2025 menyasarkan 80% pemerkasaan adaptasi BIM perlu dicapai. Oleh itu apakah peranan dan tugas pejabat HOPT dalam melaksanakan BIM? Mohon pencerahan.
answered Jan 31 in BIM FaizS 21,080 points 15 51 133
3 votes
1 answer 27 views
Bagaimana tetapan MYGOVUC 2.0 (email @jkr.gov.my) menggunakan Microsoft Outlook?
answered Jan 30 in ICT khairilhizar 49,750 points 33 88 176
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...