search
Log In
13 votes
99 views
in Project Management 42,860 points 28 108 208

3 Answers

4 votes
Sistem SKALA adalah berdasarkan kemajuan kewangan. Biasanya dalam sesuatu projek , peratus kemajuan fizikal adalah lebih tinggi dari kemajuan kewangan. Jadi, projek yang telah siap fizikal 100%, dalam SKALA belum siap lagi (< 100%) sebab perakuan muktamad/bayaran akhir belum selesai lagi. Dengan ini, SKALA tidak boleh di jadikan bukti dalam prosidur audit.
23,880 points 32 80 152
6 votes
Pada  saya...SKALA  adalah sesuatu mekanisma untuk kita memantau projek. sewajarnya semua maklumat dalam SKALA adalah  sahih dan mempunyai dokumen sokongan sebelum  maklumat itu dimasukkan ke dalam sistem.

Jika maklumat tersebut sahih kenapa tidak boleh dijadikan bahan jawapan audit?

Kekadang, ..ada senario dimana one off..justeru memerlukan catatan dibuat supaya mereka yang merujuk kepada SKALA mendapat penjelasan dari catatan tersebut. Cth, Kemajuan fisikal sepatutnya tidak jauh berbeza dengan kemajuan kewangan..kalau  perbezaan ketara (fisikal ditapak jauh lebih tinggi misalnya...) menunjukkan  WPP/PP TIDAK membuat bayaran sewajaynya!!!!. Tentu ada sebab kenapa WPP/PP bertindak demikian..mungkin masaalah peruntukan...., nilai kontrak dah maxima tetapi APK/PHK belum diluluskan,...dll. Maklumat sebagini amat perlu dicatatkan .......sekali gus memberi penjelasan kenapa perkara tersebut berlaku!!!!

Ada ketikanya kita terlalu nak 'cantikan' maklumat SKALA...tendency memasukkan maklumat kurang tepat..cth..EOT belum lulus, masih dalam perjalanan ke pejabat PP, tetapi dalam SKALA dah sah.

Samada maklumat SKALA bole dijadikan bahan bukti dimahkamah..its for the Yang Arif to decide....SKALA sebagai mekanisma pemantauan Jabatan semasa  sewajarnya boleh dijadikan dokumen.sokongan...itulah...tertaalok kepada kesahihan maklumat dalam SKALA itu sendiri!!!!!!
6,610 points 3 31 57
0
Kemajuan bayaran dan kemajuan kewangan adalah dua perkara yang berbeza. Kemajuan bayaran adalah berdasarkan bayaran yang dibuat, manakala kemajuan kewangan adalah nilai kerja dilaksana.
2 votes
Data dalam SKALA disediakan oleh sebelah pihak sahaja iaitu JKR, pihak kontraktor tidak berpeluang untuk pertikaikan. Berbeza dengan updating dalam CPM, ianya disediakan oleh kontraktor dan disahkan oleh JKR, justeru tiada pertikaian.
1,270 points 3 20
...