search
Log In
26 votes
277 views
in Project Management 23,880 points 32 80 152

5 Answers

9 votes
 
Best answer
My view is this just thinking aloud........,,every project is unique and the real problems face differ from one  project to another. we know PROKOM  comprised experienced professionals, who has been thru the different phases in project implementation.....

Adopt a particular project sakit,,,volunteerily go to the ground, get the feel of the problems faced by the people on the ground..then come up with proposals and influenzed the WPP/PP to try out your proposals...(bcos the project is still theisr,,you cannot insist...)...work closely together with them....and  ensure proposal made is a success once implemented....!!(Follow thru whatever decisions made.....timely desicion making,..be practical )

Try one and see,,,if it is a success we all be pround of PROKOM..our big brother !!!!!

So friends in PROKOM...take the challenge!!!!!!
6,610 points 3 31 57
selected by
5 votes
Memperkasakan unit risk management dan mewajibkan semua projek jkr melaksanakan bengkel risk management yang terbukti berkesan dan terbaik. Item Risk Management seharusnya dimasukkan di dalam kontrak atau PDA. Prokom juga seharusnya membuat kajian terperinci faktor menyebabkan projek sakit bagi setiap projek jkr dan didokumenkan dan dikongsikan dengan semua staff JKR. Prokom juga perlu membuat brain storming dgn mengambil input dari setiap wakil staff dan peringkat daerah/negeri bagi memformulasikan sistem pemantauan yang lebih berkesan.
6,820 points 14 37 100
6 votes
Dalam pemantauan projek prokom telah membangunkan kaedah unk menentukan tahap kelewatan projek dalam bentuk kelewatan dari aspek kewangan fizikal dan tempoh tarikh siap. Kaedah ini menjadi asas kepada pemantauan menggunakan penjadualan projek. Jurang perubahan dalam kerja sebenar dan kerja yang diancang dibincang bersama kontraktor dan tindakan untuk recovery plan bolwh diambil untuk mengatasi kelewatan yang berlaku secara lebih profesional dan dpt direkodkan dalam program kerja secara telus...untuk mencapai objektif ini semua pengurua projek JKR harus mempunyai kompetensi dlam aspeknpwnjadualan projek. Sila rujuk speksifikasi dan garis panduan penjadualan projek JKR yg dibangunkan olehbProkom.
9,200 points 17 35 86
8 votes
An opinion: Prokom menyediakan latihan bagi membolehkan sesaorang menggunapaki pelbagai kaedah atau 'tools' dalam Pengurusan Projek. Apa kaedah nak digunapakai adalah terpulang kepada kebijaksanaan setiap Pengurus Projek. Penyebab kepada Projek sakit adalah pelbagai dan kadang-kadang banyak bagi satu-satu projek. Sebahagiannya adalah dibawah kawalan dan sebahagian lagi diluar kawalan Pengurus Projek. Dengan menggunapakai kaedah Pengurusan yang baik, kita boleh hapuskan atau kurangkan penyebab yang dibawah kawalan kita. Dalam semua hal, keputusan yang bijak dan yang ' timely' adalah sangat-sangat membantu menyiapkan sesuatu projek sebaik mungkin. Bijak dan 'timely' sukar untuk diajar walaupun oleh prokom. Ini perlukan kesungguhan diri sendiri dan selebihnya sedikit pengalaman.
2,520 points 3 7 17
0
Setuju dengan pendapat Tn Hj.Tapi pengalaman juga memainkan peranan besar..bukan sedikit.
0
Juga perlu berani untuk membuat keputusan - bukan berani semborono, tapi ditunjangi oleh pengalaman dan setelah mempertimbangkan risiko (calculated risks).
4 votes

Apa yang diperhatikan sekarang adalah peranan PROKOM adalah amat penting dan perlu digerakkan dengan lebih giat lagi memandangkan beberapa KSU kementerian pelanggan JKR sekarang telah mula memberikan signal bahawa sesuatu perlu dilakukan kepada JKR agar lebih aktif dengan sesuatu tindakan yang walaupun kecil yang dapat memberikan impak yang lebih besar bukan sahaja kepada semua pelanggan tetapi seluruh rakyat Malaysia amnya (Critical or tipping point). Kelemahan JKR bukan sahaja telah disuarakan di peringkat bawahan, kementerian dan dewan rakyat tetapi baru-baru telah disuarakan sendiri oleh Perdana Menteri bahawa sesuatu perlu dilakukan kepada JKR.

 

PM telah meminta agensi pusat supaya menubuhkan jawatankuasa pemandu bagi merangka strategi dengan mengendalikan mesyuarat atau bengkel (lab) bagi mengenal pasti isu-isu yang dialami oleh JKR, prestasi kemajuan projek dan kewangan terutama sekali projek sakit yang kurang memberansangkan serta masalah siling runtuh juga lain-lain perkara berkaitan seperti pemilihan kontraktor dan sub-kontraktor dan sebagainya. Tan Sri KSP juga mempertikaikan mengapa peruntukan yang besar diberikan kepada JKR melalui kementerian-kementerian ada yang tidak dapat dibelanjakan dalam tahun semasa dimana peruntukan atau pinjaman yang didapatkan dari badan kewangan swasta perlu dibayar beserta dengan faedahnya sekali.

42,860 points 28 108 208
edited by
...