search
Log In
11 votes

4 Answers

3 votes
Perlu ada pengurusan risiko untuk menetukan tahap kebolehsampaian (deliver-ability) projek berkaitan. Jika sekiranya projek itu terlalu berisiko, maka langkah perlu dapat diambil secara proaktif untuk mengatasi atau mengurangkan impak risiko tersebut terhadap objektif projek. Kalau ada elemen risiko dimasukkan dlm kontrak maka fokus dpt dibuat dengan lebih baik dan structured...i guessed
9,200 points 17 35 86
2 votes

Sekiranya item risk management dapat dimasukkan dalam kontrak, ia membantu dalam menanggung perbelanjaan yang hadapi untuk menjalankan bengkel dalam fasa pembinaan contohnya  kos kemudahan dewan/tempat tinggal/makan semasa bengkel diadakan, tuntutan perjalanan pegawai JKR/konsultan yang terlibat serta elaun penceramah/fasilitator.

510 points 1 3 10
0
Setuju sangat dengan statement tersebut
1 vote
Jika semua pengurus projek dan pasukan mempunyai kemahiran untuk melaksana pengurusan risiko, tidak ada keperluan untuk memasukkannya sebagai item dalam kontrak.
2,240 points 2 11 23
2 votes
Semua perkara yang hendak dilaksanakan dengan efektif memerlukan peruntukan/wang. Jika ia tidak dimasukkan dlm kontrak pun tidak apa, tetapi ia dimasukkan di alam ATDA untuk menjadikannya sebahagian drp kos projek itu. Dengan adanya peruntukan, bengkel pengurusan risiko dapat dijalankan dengan mudah,lebih ramai peserta/stakeholders/lebih komprehensif. Setakat ini, bukan semua PM/pasukan projek/ kontraktor dll mempunyai pengetahuan mendalam tentang pengurusan risiko. Eloklah kiranya ia diajar dan diamalkan dahulu di dalam projek2 JKR.
6,820 points 14 37 100
...