search
Log In
11 votes
176 views
in Project Management 7,290 points 15 33 66
retagged by

1 Answer

2 votes
Kelewatan bayaran has always been a sensitive issue.How best can we tackle this?

i. Timbul masaalah penyaluran peruntukan yang tidak mencukupi dari pihak Pelanggan

Mohon peruntukan tambahan seawal mungkin untuk elakkan kelewatan.Tindakan untuk revise  ATDA  dimana         perlu.Cost controlling by the WPP is vital.

ii. kelewatan tindakan 'ppaperwork' keatas APK/KPK/PHK/KKs dll dipihak WPP/PP.  Kita perlu elakkan perkara ini,bagaimana? its all back to basic.....

iii. Faktor manusia seperti pegawai bercuti, query dari Bendahari/AG, dokumen sokongan yang tidak lengkap dll.. Again its too basic.. can s easily be overcome but again it still happen.

 Dalam hal ini sekiranya CIPA ACT 2012 dilaksanakan sepenuhnya...kita akan terdedah kepada tuntutan berbagai dari kontraktor  atas isu kelewatan bayaran...so lets all be prepared...
6,610 points 3 31 57
...