search
Log In
9 votes
105 views
in Project Management 210 points 2 3

2 Answers

3 votes
Setahu saya tiada statistik disediakan untuk merekodkan tindakan yang pernah diambil keatas perunding yang cuai dalam penyediaan rekabentuk mahunpun gagal menyelia projek.

Walaubagaimanapun, tindakan penamatan pernah diambil keatas Perunding disebabkan oleh kecuaian rekabentuk sehingga menyebabkan perubahan kerja perlu dibuat mengakibatkan kenaikkan kos kepada projek tersebut atau yang tidak menyelia projek dengan betul.

Salinan surat penamatan tersebut disalinkan kepada Kem. Kewangan, EPU dan juga Lembaga Profesional yang berkaitan untuk perhatian mereka.
10,740 points 10 42 73
3 votes
Satu persoalan yang sukar dijawab kerana pendapat saya jkr belum buat sop yang standard untuk digunakan. Sekarang kita masih menggunakan borang atau checklist di dalam prosedur spk. Pemantauan yang berkesan ke atas prestasi perunding perlu diwujudkan. Laporan rekod prestasi perunding perlu dikemaskini dengan betul bagi membuktikan kegagalan perunding. Oleh itu jkr perlu wujudkan satu sop yang betul2 mantap sebelum jkr berani mengambil tindakan ke atas perunding. Sekadar berkongsi pendapat. Tkasih.
2,450 points 9 21 28
...