search
Log In
12 votes
45 views
Kekerapan berlaku gangguan rangkaian menyebabkan operasi harian di pejabat terjejas.
in Helpdesk 3,040 points 6 14 24
recategorized by

1 Answer

9 votes
Untuk makluman, Bahagian Teknologi Maklumat(BTM) sedang melaksanakan transformasi terhadap Data Center JKR. Kebanyakan Server telah dan akan ditukar kepada yang baru. Ubahsuai dan naik taraf yang berkonsepkan GREEN bagi data Center JKR sedang dilaksanakan dan dijangka siap sepenuhnya pada Mei 2014. Satu sub station untuk Genset juga sedang dibina dan ianya termasuk dalam pakej projek Menaiktaraf Data Center. Tujuan Genset ialah sebagai backup jika berlakunya bekalan elektrik terputus. BTM juga melihat kepada alternatif Cloud computing bagi mengurangkan kebergantungan kepada Data Center JKR dan untuk makluman, email, anti virus yang diguna diJKR sekarang ini ialah cloud technology.

 

Sekian, terimakasih.
27,610 points 73 158 200
...