search
Log In
17 votes
144 views
JKR telah menggunakan EURO Code ???, Telah ada surat arahan kepada penggunaan EURO CODE untuk projek yang dilaksanakan oleh JKR ????, Macamana dengan Perunding,.. telah bersedia untuk menggunakan EURO Code???
in Structure 27,610 points 73 158 200
retagged by
0
Perunding perlu melabur dengan perisian menggunakan piawaian Eurocode sekira perisian sedia ada tidak menggunakan Eurocode dalam rekabentuk.

2 Answers

3 votes
Untuk pengetahuan semua, telah beberapa kursus pengenalan kepada EUROCODE ke JKR sejak dari tahun 2009 lagi. Bermula dari tahun 2012 beberapa projek telah dipilih untuk dijadikan pilot projek menggunakan EUROCODE.Pengarah Kanan CKASJ telah menetapkan bahawa tahun hadapan iaitu 2014 untuk merekabentuk menggunakan EUROCODE(arahan dalaman) .Spesifikasi Roadwork yang baru juga telah menjurus ke EUROCODE (urusetia CKJG).

Untuk perunding ada yang telah bersedia dan ada yang belum. Mereka hanya menunggu JKR untuk laksana dahulu seperti IBS/RISP. Walaubagaimanapun untuk supplier mereka memerlukan masa peralihan untuk pertukaran dari BS ke EUROCODE.(Memerlukan peralatan ditukar seperti contoh kiub test akan guna jenis silender).
950 points 1 2 7
0
Adakah JKR sudah mempunyai salinan Eurocode yang terkini?
3 votes
Hampir kesemua standard Euro perihal industri pembinaan akan, sedang dan sudah diadaptasi untuk menjadi Malaysia Standard. Selaras dengan itu, penggunaan Malaysia Standard yang tersebut adalah secara tidak langsung adalah merujuk kepada Eurocode. Kebanyakan perisian yang terdapat di Malaysia telah ada  dibekalkan dengan modul Eurocode/Malaysia Standard.

Perubahan standard ini adalah merupakan evolusi pemantapan standard negara sejak negara mengamalkan CP 114 sehinggalah ke BS8110.

Changes are needed when changes are in need..
50,250 points 25 103 239
...