search
Log In
6 votes
70 views

Pengurusan Risiko masih tidak terkandung dalam SPK/SPB. Perkara ini perlu tindakan segera supaya dapat memperkasakan pengurusan risiko dalam projek JKR seawal peringkat perancangan.

in Project Management 510 points 1 3 10
retagged by

1 Answer

2 votes
Thank you for your question...pihak cpk kualiti telah pun mengadakan satu bengkel integrate best practice IBP dalam spk tahun lalu dan akan mengemukakan satu proses untuk memasukkan risk management dalam spk awal tahun ini hopefully, bukan itu shaja initiatif IBP yang lain juga akan dimaasukkan dalam proses kerja spt pmp grbang nilai dan ve.
9,200 points 17 35 86
...