search
Log In
14 votes
140 views
in Project Management 690 points 3 4 11

2 Answers

5 votes
SKALA is a good project monitoring tool, but jika ia dibuatpenambaikan lagi dengan mengadakan laporan prestasi fizikal, it would make the use of the tool even more effective, as pihak Agensi Pelanggan lebih mengutamakan prestasi fizikal apabila melapor tentang prestasi projek kepada pihak atasan mereka.
10,740 points 10 42 73
2 votes

Pelaporan kemajuan dalam SKALA, sama ada fizikal atau kewangan, adalah menunjukkan prestasi kontraktor. Perbezaan antara kemajuan dirancang dengan kemajuan sebenar (SV) boleh diperolehi setiap kali pengemaskinian dilaksana. SV boleh digunakan untuk membuat ramalan bila projek akan siap, sama ada awal, on-time atau lewat. Jika dilakukan setiap kali pengemaskinian, kita akan dapat melihat trend pencapaian kontraktor.. Berdasarkan trend tersebut, tindakan sewajarnya dapat diambil untuk memastikan projek dapat disiapkan mengikut jadual.

1,270 points 3 20
...