search
Log In
15 votes
151 views
Proses kelulusan tanggung kerja mengambil masa berbulan-bulan malah ada yang hampir setahun  walaupun pihak pentadbiran hantar permohonan awal ke CPK. Adakah proses aliran kerja tanggung kerja tersebut terlalu sukar dan rumit untuk mendapat kelulusan daripada pihak berkenaan?
in Human Resource Management 250 points 2 3 4

2 Answers

8 votes

Setiap jawatan yang tersenarai di dalam waran perjawatan mempunyai fungsi dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh jabatan. Seterusnya pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab tersebut mempunyai implikasi perundangan/kontraktual. Sehubungan dengan itu kekosongan sementara penyandang sesuatu jawatan perlu ditanggung oleh seorang pegawai lain dengan syarat kekosongan sementara tersebut memenuhi syarat-syarat boleh ditanggung kerja.

 

Memandangkan pegawai yang menanggung kerja juga menaggung implikasi perundangan/kontraktual tambahan (disamping implikasi perundangan/kontraktual dalam menjalankan tugasan semasa beliau), maka adalah tidak adil untuk melewatkan kelulusan tanggung kerja pegawai yang berkaitan. Kelewatan kelulusan tersebut juga akan menjejaskan pegawai menerima insentif tanggung kerja lebih awal.

 

Oleh yang demikian Cawangan Pengurusan Korporat perlu kaji dan kenalpasti berlakunya kelewatan berkenaan serta mengatasinya segera agar ianya boleh meningkatkan lagi keberkesanan tugasan tambahan yang perlu ditanggung oleh seseorang pegawai semasa menanggung kerja.

 

Adalah dibimbangi ada pihak yang akan memutuskan tidak perlu dibuat tanggung kerja atau tidak perlu membuat permohonan tanggung kerja memandangkan proses kelulusannya terlalu lewat. Jika ada sesuatu jawatan yang layak ditanggung kerja tetapi penanggungan kerjanya tidak dibuat dan ianya dikesan oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), maka pihak JPA boleh mengambil keputusan untuk melupuskan jawatan yang terlibat. Tanpa tanggungan kerja pihak JPA akan beranggapan jawatan berkenaan tidak lagi penting dan tidak perlu wujud (redundant). Pihak JPA boleh mengesan keadaan sedemikian melalui auditan perjawatan di peringkat kementerian/jabatan.

 

 

0
Perhatian perlu diberi untuk menyelesaikan isu kelewatan proses kelulusan tanggung kerja yang telalu lama. Ianya bukan melibatkan satu kes yang terperinci sahaja.
3 votes

Untuk makluman tuan/puan, pihak Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Cawangan Dasar Dan Pengurusan Korporat (CDPK), JKR Malaysia telah mengemukakan surat arahan berkaitan pengemaskinian proses serta peraturan penanggungan kerja bagi semua kakitangan persekutuan di Jabatan Kerja Raya Malaysia (rujukan bil.(2)dlm.JKR.KPKR:010-080/01Jld.9) bertarikh 5 Mei 2017.

Permohonan ini akan diproses sekiranya semua dokumen yang diperlukan seperti senarai semak di bawah dikemukakan dengan lengkap kepada CDPK, JKR Malaysia tidak lewat daripada 30 hari daripada tarikh pegawai diarah menangung kerja.

CATATAN : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 17 Tahun 2007

18,020 points 26 67 123
...