search
Log In
10 votes
106 views
SIRIM telah mengiktiraf JKR tetapi pihak pelanggan tidak berpuashati dengan projek yang kita serah. Walaupun MKSP telah dibuat setiap tahun tetapi impak kepada project delivery tidak berubah. Di mana silapnya?.
in Project Management 2,450 points 9 21 28

3 Answers

2 votes
Pada pandangan saya, SPK lebih  banyak tertumpu kepada " documentations/procedures & paper works" untuk memuaskan pihak auditan/ pasukan audit. Tapi apa yang pihak Klien & End users mahu ialah " end product" fizikal projek yang berkualiti tinggi tanpa " major defects" atau/ dan "minor defects" yang banyak.
23,880 points 32 80 152
3 votes
QMS ISO 9001 adalah satu prosedur pengurusan kualiti yang diiktiraf dunia sebagai satu prosedur pengurusan yang mampu menghasilkan produk berkualiti secara berterusan.

Yang harus disemak semula bukanlah sistem ISO 9001, tetapi lebih kepada cara perlaksanaan yang diamalkan oleh anggota JKR dalam menggunapakai sistem ini.

Orang kita bijak dalam 'menipu' sistem ini. Kalau dalam sistem ini memerlukan tandatangan sesuatu borang pemeriksaan, anggota kita bersama kontraktor / perunding telah siap tandatanganinya seminggu atau beberapa hari kedepan. Ini bermakna, tiada siapa pun membuat pemeriksaan bersama tetapi bila diaudit borangnya, semuanya lengkap dan kemas.

Sistem tidak faulty. yang faulty adalah sebahagian anggota kita....
2,520 points 3 7 17
0
perubahan minda kepada sistem SPK/SPB kita perlu ada....jangan anggap ia sebagai beban tambahan ..anggaplah ianya sebagai sebahagian daripada kerja kita..saya pecaya kita akan hasil produk  yg baik (high performance asset) ................cuma perlu disemak/kaji  kekangan di dalam perlaksanaannya sahaja.
1 vote
Penggunaan SPK sebenarnya banyak membantu pegawai JKR di tapak. Namun perlu ditambahbaik tanpa menjejaskan kualiti produk. Penambahbaikan ini boleh dibuat dari segi tandatangan di dalam borang di mana ianya perlu realistik. contohnya penggunaan borang untuk ujian kiub konkrit. rasanya tidak perlu sampai WPP/PP untuk tandatangan. cukup PTB di tapak.
3,930 points 3 22 54
...