search
Log In
9 votes
40 views
Terdapat beberapa Cawangan di Ibupejabat tidak mempunyai Kerani/Ketua Kerani kewangan dan ini menyukarkan urusan kewangan  Cawangan terutama mengenai laporan perbelanjaan,  Panjar Wang Runcit dan sebagainya. Penempatan kakitangan yang betul dapat mengurangkan berlakunya kesilapan.
in Human Resource Management 430 points 2 4

1 Answer

1 vote
Disebabkan CPK telah memanggil balik semua Pembantu Tadbir dan Pembantu Tadbir Kanan kewangan dari semua cawangan ke CPK bagi menguruskan hal-hal kewangan di CPK terus tanpa melalui cawangan lagi selepas tahun 2008 kalau tidak salah saya.
42,830 points 28 108 208
edited by
...