search
Log In
16 votes
117 views
in Helpdesk 320 points 2 3 6
reopened by
0
Prokom telah jalankan roadshow di JKR Negeri Johor pada Januari 2014 yang lalu. Semasa Road Show tersebutlah saya berdaftar dengan JCOP hingga kini telah berjaya mengumpul lebih 1000 mata.. Terima Kasih Prokom.

5 Answers

5 votes
Ketika pelancaran JCoP pada 25 Nov 2013 Oleh KPKR, urusetia telah memanggil SEMUA Pengarah JKR Negeri. Adalah diharapkan info JCoP dapat disebarkan secara Top-down. Road show ke Negeri juga telah dirancang Akan diadakan pada tahun  2014.
7,250 points 9 29 47
3 votes
Yalah J-cop ini baru saja dilancarkan dan tentunya ianya akan mengambil sedikit masa untuk disebarkan dan disampaikan kepada semua warga JKR.
42,870 points 28 108 208
3 votes

Saya rasa paling mudah dan santai ialah dengan semua pihak yang telah mendaftar masuk J-cop secara automatik boleh dan layak untuk mempromosi kepada kawan-kawan sepejabat dan kenalan yang lain untuk mendaftar sama dengan J-cop. Langkah seterusnya adalah agak mudah kerana aplikasi J-cop adalah agak user friendly dan mudah digunakan.

42,870 points 28 108 208
4 votes
Roadshows telah mula diadakan sejak bulan Disember, kepada pegawai JKR Pahang. Dalam bulan januari, roadshow telah diadakan di JKR Johor dan CKUB. Bulan Februari nanti di JKR Kelantan pula. Jadual telah disediakan dan Knowledge Managers Cawangan dan Negeri berkenaan akan dihubungi.

Tuan boleh hubungi Sr Soon Choi Mee melalui emel untuk mengetahui atau mencadangkan tarikh roadshow di tempat tuan.
6,190 points 6 17 33
0
Rasanya Pegawai di KADER kurang tahu berkenaan JCop.. apa perancangan JCoP untuk pegawai JKR Kader.. agar mereka tidak ketinggalan..
4 votes
Pasukan ECKM JKR sedang giat melaksanakan aktiviti promosi seperti roadshow/taklimat mengenai JCoP (termasuk JPedia) yang melibatkan kesemua cawangan di IP JKR, JKR Negeri dan pegawai Kader. Di samping itu, eNewsletter turut disediakan bagi meningkatkan kesedaran warga JKR mengenai JCoP (eNewsletter ini telah diemel kepada semua warga JKR yang mempunyai email rasmi jkr).
54,900 points 33 89 187
...