search
Log In
6 votes
40 views
in Civil 8,120 points 25 56 91
0

Sekadar untuk berkongsi pengalaman. Isu ini untuk existing retaining wall atau semasa construction??.. berapa kritikal offset tersebut??  Garispanduan saya tak ingat ianya ada... tapi dalam drawing detail rasanya ada... yang pasti design perlu dipatuhi. 

Sekadar perkongsian Kestabilan Retaining walls mesti direkabentuk berdasarkan beberapa faktor luaran seperti global stability, base sliding, overturning dan bearing capacity.

Sekian, terimakasih

1 Answer

7 votes

Sekadar untuk berkongsi pengalaman. Isu ini untuk existing retaining wall atau semasa construction??.. berapa kritikal offset tersebut??  Garispanduan saya tak ingat ianya ada... tapi dalam drawing detail rasanya ada... yang pasti design perlu dipatuhi. 

Sekadar perkongsian Kestabilan Retaining walls mesti direkabentuk berdasarkan beberapa faktor luaran seperti global stability, base sliding, overturning dan bearing capacity.

Sekian, terimakasih

27,610 points 73 158 200
0
Isu bagi "existing retaining wall".

Ini memudahkan pegawai JKR untuk memberi khidmat nasihat kepada pihak tertentu apabila berhadapan existing retaining wall yang telah alami offset / tilting offset .
...