search
Log In
18 votes
158 views
Bagi saya "Lesson Learnt" ini penting pada peringkat perancangan dan rekabentuk bagi memastikan projek tidak bermasalah semasa pembinaan.
in Forensic 27,620 points 73 158 200
retagged by

3 Answers

4 votes
Dicadangkan "Lesson Learnt" ini di arkibkan di dalam sistem eCOMs supaya semua kakitangan JKR boleh membuat capaian "Lesson Learnt" dengan mudah.
22,410 points 22 84 142
3 votes
Terdapat dalam sistem eCOM yang sedang dibangunkan dan sekarang ini dalam peringkat memasukkan data-data dan maklumat oleh semua pihak yang terlibat.
42,870 points 28 108 208
1 vote
Mungkin perkara ini boleh dirujuk dengan cawangan pakar berkenaan.
42,870 points 28 108 208
...