search
Log In
6 votes
73 views
Kementerian pelanggan menyuarakan bahawa kos projek dibawah IBS dan RISP masih mahal.
in Project Management 42,830 points 28 108 208

1 Answer

2 votes
Saya difahamkan kaedah RISP akan tidak di. guna lagi dan akan diganti dengan kaedah Katolog. Perlu pengesahan dari pihak pakar struktur...
23,840 points 32 80 152
...