search
Log In
7 votes
113 views
in Contract Administration 42,830 points 28 108 208

1 Answer

3 votes
Assalamualaikum

Pada pemahaman saya...JKR boleh bertindak diatas kegagalan Perunding tersebut. Bomba memerlukan dokumentasi seperti lukisan dan sebagainya dan komen Bomba pula kadangkala memerlukan penambahbaikan kepada rekabentuk yang disediakan oleh perunding dan perunding mesti mematuhi nya......

Dalam banyak keadaan l tindakan dengan Agensi kerajaan seperti Bomba ,Majlis dan lain lain.....penglibatan(campurtangan) JKR banyak membantu Perunding dalam mengambil tindakan seumpama ini.
6,610 points 3 31 57
...