search
Log In
13 votes
78 views
in Project Management 1,170 points 5 10 17
retagged by
0
Boleh didapati di laman sesawang Surat Arahan KPKR Bil. 1 Tahun 2018

3 Answers

1 vote
Sila layari website PROKOM dan masuk ke Unit Pengurusan Risiko disitu ada berbagai maklumat dan dokumen khusus berkaitan pengurusan risiko
9,180 points 17 34 86
2 votes

Untuk semua pertanyaan, template dan dokumen berhubung dengan Pengurusan Risiko, bolehlah menghubungi Unit Pengurusan Risiko, Cawangan Pengurusan Projek Kompleks, Ibu Pejabat JKR Malaysia di JKR PROKOM, Tingkat 27, Menara PJD, 50, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Telefon Ir Yaakob 03-26187601 atau emel [email protected] atau Ir Wong 03-26187610 atau emel [email protected].

2,440 points 2 8 23
edited by
1 vote
layari laman web berkaitan pengurusan risiko, wikipedia atau lain-lain web
5,880 points 3 10 42
...