search
Log In
18 votes
92 views
in Road 27,610 points 73 158 200
retagged by
0
Pavement Teknologi PMA telah dibuat percubaan oleh JKR Kelantan bagi jalan sentiasa ditengelami banjir setiap tahun dan dilaksanakan sendiri oleh kakitangan  JKR Kuari Pusat Bukit Buloh, Kelantan seperti di Jalan Cahaya Bulan, Kota Bharu sekitar tahun 2005 atau awal 2006 dan sekarang jalan tersebut masih berkeadaan baik.

JKR Kuari Pusat Bukit Buloh, Kelantan telah ada semua kelengkapan loji premix untuk menghasilkan PMA dan tangki khas PMA untuk mulai tahun 2012 tetapi sayang sekali sekarang pihak-pihak berkaitan tidak mengambil kesempatan kemudahan yang kita sendiri yang ada ????

2 Answers

3 votes
Usaha Cawangan Jalan utk melaksanakan teknologi ini pada Jalan Rawang - Tasik terbantut kerana kekangan kewangan..
1,900 points 3 13 30
3 votes
PMA telah digunapakai dalam kajian di FT02 Daerah Bentong pada 2010. Selain daripada itu penggunaan SMA dan PMA banyak digunakan dalam kerja-kerja penurapan jalan semasa penyenggaraan terutamanya di lokasi high stress area seperti kawasan berbukit dan selekoh.
8,120 points 25 56 91
...