search
Log In
13 votes
41 views
JKR ada 3 bisnes utama,.. Pengurusan Projek, Khidmat Pakar dan Pengurusan Aset. Keperluan Pengurusan Projek seperti Guidelines, manual,... seperti PMP, Risk Management disediakan oleh PROKOM, keperluan Pengurusan Aset disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Senggara (BPKS), so siapa yang melihat keperluan untuk Cawangan-Cawangan Pakar??
in Stakeholders Management 27,610 points 73 158 200
retagged by

2 Answers

1 vote
Untuk makluman, Cawangan Akitek telah menyediakan Manual Senibina yang boleh digunakan sebagai garispanduan untuk merekabentuk sesuatu projek. Manual tersebut turut memuatkan proses-proses dan prosidur dalam merekabentuk sesuatu bangunan/projek.

It is a very good and comprehensive manual which, I feel, should be refered to by all designers.
10,740 points 10 42 73
1 vote
Seperti namanya iaitu Cawangan Pakar, mereka terdiri dari kalangan Subject Matter Expert (SME) yang mana keperluan mereka, mereka sendiri yang bangunkan. Ini adalah kerana mereka terdiri daripada kalangan professional yangmana specialisation masing-masing displin lain tidak berkeupayaan untuk untuk 'campur tangan'.
1,560 points 4 10 21
...