search
Log In
12 votes
21 views
Selain daripada Q plan yang sediada, ramai kalangan warga JKR menyatakan bahawa PMP ini duplication dn membebankan kerja ...sejauh mana kenyataan ini benar?
in Project Management 9,200 points 17 35 86

1 Answer

1 vote
 
Best answer
Semasa penyediaan Q-plan dahulu ramai juga yang menyatakan ianya membeban dan menambah kerja hakiki. Tetapi, apabila Q-plan telah menjadi kerja biasa, ianay tidaklah membebankan. Begitu jugalah dengan PMP ini. Ianya sebenarnya adalah bertujuan supaya memudahkan perjalanan projek dengan membantu projek manager tahu dimana segala perkara berkaitan dengan projek itu dapat dikesan dan diuruskan.
1,310 points 1 2 10
selected by
0
Good and reasonable answer...pmp help pm to plan the project well within the context of all the 9 knowledge areas in projevt mgmt function..pm then should follow through with the plan insyallah
...