search
Log In
15 votes
240 views
in Building 27,610 points 73 158 200
retagged by
0
harap penanya soalan dapat tag soalan ini bagi memudahkan pengkelasan maklumat. tag dalam english adalah diutamakan dan bahasa digalakkan. terima kasih.

3 Answers

2 votes
Dimana saya boleh dapatkan Standard Specification For Building Works???
2,270 points 4 12 18
4 votes
Saya difahamkan Standard Specification for Building Works yang terkini sedang di dalam peringkat akhir pengemaskinian. Diharapkan Standard Specification for Building Works yang terkini ini dapat dilaunch dalam tahun ini.
580 points 1 5 13
3 votes

Untuk dikongsi bersama, berikut adalah petikan dari Minit Mesyuarat Pengarah JKR Malaysia Bil.1/2014 bertarikh 28 Mac 2014.

Per. 1.2  Pelancaran Buku Spesifikasi Piawai JKR Bagi Kerja-Kerja Bangunan 2014

Majlis pelancaran dimulakan dengan Ucapan oleh Y.Bhg. Dato’ Jaafar Shahidan Pengarah Kanan CKUB. Standard Specifications For Building Works 2014 atau nama singkatan Spesifikasi 2014 ini telah diterbitkan dengan kerjasama semua Cawangan Pakar dan Cawangan Pengurusan Korporat, di mana Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan bertindak sebagai Pengerusi Jawatankuasa Induk dan juga selaku Urusetia. Antara penambahbaikan adalah seperti berikut:-

  1. Memasukkan unsur-unsur berkaitan pemeliharaan alam sekitar dan pembangunan lestari, contohnya penggunaan ‘sustainable materials and ‘green’ products’, environmental protection works, waste management, rainwater harvesting dan lain-lain.
  2. Memperketatkan syarat dan keperluan spesifikasi bagi mengatasi masalah pembinaan yang tidak berkualiti, contohnya, kejadian siling dan bumbung runtuh.
  3. Menambahbaik keperluan bagi safety, health and welfare, dan
  4. Menyelaraskan spesifikasi bagi kerja-kerja jalan dengan kerja bangunan, terutamanya bagi Preliminaries & General Conditions serta Excavation & Earthworks.

Dato’ Seri Pengerusi mengucapkan tahniah kepada jawatankuasa yang telah bertungkus lumus menyiapkan spesifikasi baru selepas edisi terdahulu pada 2005.

Perlaksanaan akan dikuatkuasakan dengan kadar segera melalui Surat Arahan KPKR.

2,760 points 6 23 31
...