search
Log In
13 votes
236 views
in Project Management 4,610 points 7 18 37

5 Answers

5 votes
 
Best answer
PMP adalah dokumen perancangan kita yang boleh kita andaikan sebagai peta perjalanan. Ianya boleh digunakan oleh semua ahli pasukan projek yang mana jika ada yang bertukar ianya masih dapat menyambung hasrat bagi mencapai matlamat kita.

Juga dengan adanya PMP tadi kita dapat memantau dan terus mebuat tindakan kawalan yang sepatutnya bagi memebtulkan halatuju matlamat projek.

Juga dengan adanya PMP, peranan masing-masing jelas dan pasukan projek dapat menyokong projek secara kolektif bagi mencapai matlamat yang satu.

Dahulu, kita ada juga perancangan tetapi tidak dinamakan PMP dan banyak bergantung kepada skill semua yang terlibat dari bawah (pekerja) sehingga ke atas (Project Manager), boss kontraktor dsbnya.
4,130 points 11 18 39
selected by
5 votes
Sebelum ini kita ngam dengan pelanggan...apa saja JKR cakap depa semua dengaq...lani tak camtu lagi...apa saja JKR royak tak laku lagi..Jadi kena professional lah sikit gunakan template dokumen canggih sikit baru namapak uuump...baru depa semua buka mato
9,200 points 17 35 86
4 votes
Saya setuju kerana jika dilihat projek-projek terutamanya yang below RM20mil yang dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor tempatan (yang baba) dulu-dulu hanya menggunakkan mental PMP sahaja tanpa komputer atau gantt chart. Hanya fomen yang cekap boleh menyiapkan bangunan dalam masa yang tepat dan kemas. Jadi, sepatutnya projek-projek yang menggunakkan PMP mestilah produce something better dan dalam masa yang lebih cepat dari dahulu.
1,310 points 1 2 10
5 votes
PMP adalah dokumen rekod untuk rancang dan kemudian dirujuk dalam pelaksanaan ikut perancangan. Sebelum ini memang ada juga PMP tapi lebih bersifat dalam kepala pakar masing-masing. Kerugian adalah kepada agensi kerana pakar ini akan bertukar dan ilmu automatik akan hilang bersama pakar. Ini adalah penting untuk perancangan ini dibuat bertulis (PMP) agar boleh dijadikan panduan dan rujukan kemudian hari. Projek yang bermasalah juga akan dapat dibuat post mortem untuk melihat di mana dalam perancangan boleh dipinda dan diperbetulkan.
5,370 points 3 17 24
3 votes
Setuju dengan pendapat-pendapat yang bernas yang telah diberikan. Sememangnya semua proses itu telah berjalan dengan baik dahululnya dan cuma yang kurangnya adalah dokumentasi. Yalah dengan dokumentasi akan lebih memantapkan proses dan penampilan akan lebih kemas dan tersusun juga akan mendapat lebih penghormatan. Salah satu contoh yang sedang diusahakan adalah program J-cop ini umpamanya.
42,830 points 28 108 208
...