search
Log In
11 votes
70 views
Pegawai JKR perlu didedahkan dengan ilmu dan pengalaman pihak perunding dan kontraktor bagi membantu memahami dan menambah pengalaman sendiri dalam menjalankan tugas seharian seperti contoh pensyarah dibenarkan menjalankan kerja luar di bawah syarikat Universiti kerana dengan demikian pensyarah dapat memberikan pengajaran kepada pelajar berdasarkan pengalaman sebenar beliau dalam syarikat swasta berbanding pejabat kerajaan dan bukan semata-mata teori dari buku-buku atau dari pensyarah beliau yang juga mendapat ilmu dan pengalaman atas teori semata-mata atau sedikit sahaja pengalaman dipihak swasta.
in Human Resource Management 42,870 points 28 108 208

1 Answer

7 votes
Tuan, Setahu saya buat masa sekarang ianya tak boleh selagi mana JKR tidak diperbadankan. JKR terikat dgn. GO.
27,620 points 73 158 200
...