search
Log In
6 votes
68 views
in Project Management 23,880 points 32 80 152

1 Answer

4 votes
 
Best answer
Assalamualaikum

Pada pendapat saya, klausa 3.0 (The s.o and S.O Rep.) dalam COC boleh membantu beri penjelasan....

Dalam pentadbiran kontrak ditapak,,WPP adalah diberi kuasa secara (tertaalok kepada beberapa klausa yang tidak diturunkan seperti Penamatan) bertulis. Sekiranya beliau memerlukan pengawai lain sebagai pembantu seperti TA dan JT...beliau boleh berbuat demikian..tetapi mereka ini tidak ada kuasa dari segi kontraktual, justru pastikan penglibatan mereka ditapak tidak menyentuh issu2 yang mempunyai contractual/cost impak...

WPP tidak boleh lagi mewakilkan kuasa yang diterimanya....

TK.
6,610 points 3 31 57
selected by
...