search
Log In
11 votes
33 views
in Project Management 1,600 points 7 11 18
retagged by

2 Answers

3 votes
 
Best answer
Kejayaan sesuatu projek bergantung kepada banyak faktor yang terkadang susah untuk menentukan implikasinya. Walaubagiamanpun pengurusan risiko sudah tentu membantu kearah mencapai kejayaan projek tersebut.
9,200 points 17 35 86
selected by
2 votes
projek masih akan gagal sekiranya tiada komitmen dan kesungguhan menjalankan tanggungjawab walaupun pelbagai kaedah telah diperkenalkan.
5,880 points 3 10 42
...