search
Log In
12 votes
96 views
JKR telah ada Strategic Plan, dan Sesetengah Cawangan ada Business Plan. Adakah Business Plan yang ada di Cawangan selari dengan JKR Strategic Plan.
in Stakeholders Management 27,610 points 73 158 200

1 Answer

2 votes
salam,

Business plan adalah merupakan panduan kita menjalankan business masing masing, sebagai satu organisasi organisasi pusat yang dipimpin oleh ketuanya e.g. kp akan menetapkan business plan utama yang mana ianya akan pula di jadikan rujukan kepada semua cawangsn dan bahagian bahagian di bawahnya. ianya perlu selari dalam menyokong visi dan misi organisasi secara keseluruhsnnya.

Bagi jkr, pembudayaan business plan ini agak baru dan perlu penambahbikan dari masa ke semasa dan alignment perlu di semak dari masa ke semasa. Saya difahamkan pihak cpk sedang mengkoordinasi lima strategik theme di dalam strategik framework (di bawah supervision en rusdi), insyaallah selepas inibusiness plan agak diselaraskan alignmentnya

walaubagaimanapun setiap cawangan dan negeri perlu merangka business plannya supaya selari dengan budiness plan jkr secara holistik agar jkr dapat betgerak sebagai satu entiti yang integrated
4,130 points 11 18 39
0
Terimakasih Tuan, Setahu saya Business Plan ini mula diperkenalkan di JKR semasa era Dato' Haris di Cawangan Bekalan Air dan sepatutnya JKR telah mempunyai satu Bisnes Plan yang menyeluruh. JKR ada Strategic Plan, dan sepatutnya Bisnes Plan ini di bangunkan berdasarkan Strategic Plan yang ada.

Harapan saya JKR tidak hanya pandai merancang tetapi pelaksanaannya?????
...