search
Log In
6 votes
42 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 1,340 points 3 16 23
recategorized by

1 Answer

6 votes
Soalan sama tuan dgn yg sebelum,,,....
 
"Tuan, dah ada pakar di Malaysia, saya pernah dengar Talk oleh Ir Tony Chew, Deputy Director Of Mineral & Geoscience Department of Malaysia dan Ir Hj. Look Keman bin Sahari....  Cara persembahan mereka, mereka memang expert."
 
sekian, terimakasih
27,610 points 73 158 200
...