search
Log In
9 votes
24 views
in Project Management 1,600 points 7 11 18

2 Answers

1 vote
Adalah menjadi tanggungjawab pengurus projek atau risk manager untuk memantau pelaksanaan pelan pengurusan risiko. Risk Manager perlu mengesan (track) kemajuan pelaksanaan rawatan bagi setiap risiko daripada pemilik risiko (risk owners) berkenaan. Ini perlu dilakukan secara berkala (eg setiap bulan). Jika perlu, tindakan rawatan boleh dikajisemula. Status tindakan rawatan dan risiko semasa harus dilapor secara berkala kepada Pengurus Projek/Pengurus Program. Pengurus Projek hendaklah memastikan bahawa proses pemantauan dan pelaporan dilaksanakan secara konsisten sehingga projek siap sepenuhnya.
2,440 points 2 8 23
1 vote
Pelan Pengurusan Risiko dipantau secara berkesan apabila ianya dibicangkan as an item in Project Meeting.
1,310 points 1 2 10
...