search
Log In
8 votes
57 views
in Project Management 1,340 points 3 16 23

1 Answer

6 votes
Tuan, first kita mesti faham dan tahu apa objektif penubuhan Unit, Bahagian dan seumpamanya. Bagi Organisasi besar seperti JKR, kita memang memerlukan struktur organisasi yang mantap bagi merealisasikan VISI dan MISI Jabatan. Carta yang berkonsepkan piramid merupakan amalan yang biasa dipraktikkan dimana-mana saja. Daripada level Strategik kepada Taktikal dan kemudian Operational memerlukan struktur yang mantap bagi melicinkan perjalanan sesuatu yang dirancang. Daripada Cawangan ke Bahagian dan seterusnya ke Unit semuanya mempunyai tanggungjawab dan peranan bagi menjayakan dan berusaha mencapai Visi dan misi Jabatan dan seterusnya dapatlah JKR meymberi kepuasan kepada customer.

Walaubagaimanapun, jika penubuhan satu-satu Bahagian, Unit  tidak mempunyai Objektif yang jelas dan berlaku pula pertindihan tugas, maka di sini kita boleh katakan ianya satu pembaziran. Dan tambah buruk lagi berlakunya karenah Birokrasi.

Ini pandangan saya, terimakasih.
27,610 points 73 158 200
...