search
Log In
8 votes
37 views
in Helpdesk 1,340 points 3 16 23
0
sila tagkan soalan untuk memudahkan pengkelasifikasian maklumat.

1 Answer

5 votes
pada ruangan, jawapan atau soalan tersebut, ada button 'edit' untuk ubahsuai. hanya penanya atau penjawab soalan tersebut sahaja boleh mengeditnya selain dari subject matter expert (sme) untuk domain tersebut.
9,290 points 17 32 56
...